Sotsiaalkindlustusamet leppis naiste tugikeskustega kokku pikaajalises riikliku teenuse arendamise plaanis

Sotsiaalkindlustusamet ja naiste tugikeskused jätkavad ühiselt riikliku teenuse arendamist, lepiti kokku sel nädalal toimunud koostöökohtumisel tugikeskuste esindajatega. Järgmise suurema sammuna on kavas esitada sotsiaalministeeriumile konkreetsed ettepanekud teenuse rahaliste vajaduste kohta, teatas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Olle Selliovi sõnul esitatakse koostöö tulemused ministeeriumile, et võtta need arvesse riigi eelarvestrateegia uuendamise protsessis. “Kuigi naiste tugikeskuste rahastamine on aasta-aastalt kasvanud ning tänavu õnnestus läbirääkimiste käigus varjupaikade eelarvet järgmiseks aastaks suurendada neljandiku võrra, on selge, et teenuse rahastamine tuleb üle vaadata. Jätkame tugikeskustega koostöös rahaliste vajaduste analüüsi, et esitada siis ministeeriumile juba väga konkreetsed ettepanekud,” selgitas Olle Selliov.

Tema sõnul on ameti eestvedamisel tänavu aprillist toimunud enamike naiste varjupaikade esindajatega tõsised arendustöö kohtumised. “Eesmärke on kaks – luua läbipaistev, efektiivsem ning paindlikumalt korraldatud teenussüsteem, mida saab rakendada 2019. aasta algusest ning töötada teenuse osutamiseks välja ühtne praktika, mida saame arvesse võtta juba järgmisel sügisel väljakuulutatavas hankes.”

Sotsiaalkindlustusamet korraldab oktoobris riigihanke, et leida teenuseosutajaid üheks aastaks järgmistesse maakondadesse: Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa-Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Saaremaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Naiste tugikeskuste teenuse osutamise kogueelarve uuel aastal on 770 000 eurot ehk 150 000 euro võrra enam kui 2017. aastal, millest hankesse suunatakse 453 148 eurot. Ülejäänud osaga eelarvest rahastatakse olemasolevaid lepinguid.

Naiste tugikeskuse teenus on praegu tagatud igas maakonnas, kontaktid on leitavad siit<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-huvitis/naiste-tugikeskused#Naiste%20tugikeskuste%20kontaktandmed>.

Teenuse arendamises osalevad nii riikliku naiste tugikeskuse teenuse osutajad kui sõltumatute tugikeskuste esindajad, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja lastekaitse spetsialistid, kohalike omavalitsuste teenuseosutajad ja teised eksperdid partnerorganisatsioonidest. Teenust arendatakse teenusedisaini meetodil sotsiaalteenuste disainimisega tegeleva Triin Vana juhtimisel.

Ohvriabi seaduse järgi sisaldab naiste tugikeskuse liitteenus vajadusel turvalist majutust, esmast kriisinõustamist, juhtumipõhist nõustamist, vajaduse korral psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, juriidilist nõustamist ja ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamist ja esmast nõustamist.

Vooremaa