Siseministeerium ootab ettepanekuid vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks

Siseministeerium ootab kuni jaanuari lõpuni ettepanekuid abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja merepäästjate rühmade ning nende inimeste ja asutuste tunnustamiseks, kes on oma tegevusega aidanud Eestit turvalisemaks muuta, teatas ministeeriumi kommunikatsiooninõunik.

“Eelkõige tahangi tunnustada vabatahtlikke, kes on oma kogukonna turvalisuse alustalad ja aitavad sellega muuta Eestit meie kõigi jaoks paremaks kohaks. Samuti ei oleks vabatahtlike tegevus võimalik ilma toetajate panuseta, nii et ka nemad on tunnustust väärt,” rääkis siseminister Andres Anvelt.

Näiteks pälvis möödunud aastal tunnustuse Rõngu vabatahtlik päästekomando, kes on lisaks päästetööle teinud täiendkoolitusi ja ennetustööd ning viib noortele läbi päästeteemalist huviringi. Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinikud pälvisid tunnustuse selle eest, et nad panustasid politseilisse tegevusse üle 7600 tunni ehk enam kui 960 tööpäeva jagu. Vormsi Merepääste Selts on lisaks mereohutuse tagamisele olnud kohalikule kogukonnale toeks ka merekiirabi teenuse osutamisel. Vabatahtlike toetajad on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga.

Vabatahtlikke ja nende toetajaid saab tunnustada neljas kategoorias:

Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm

Aasta vabatahtlik merepäästeühing

Aasta abipolitseinike rühm

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja

Kandidaate saab esitada kuni 31. jaanuarini. Selleks tuleb täita veebivorm aadressil www.siseministeerium.ee/ vabatahtlikud-2017<https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud-2017>. Lisaks saab kandidaate esitada, saates veebilehel oleva avalduse siseministeeriumi postiaadressile Pikk 61, 15065, Tallinn.

Laekunud ettepanekute seast valib siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul välja kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut ja kolm rühma, kes pälvivad tunnustuse. Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks veebruari lõpus siseministeeriumis toimuval pidulikul vastuvõtul.

Lisainfot vabatahtlike tunnustamise ja kandidaatide esitamise kohta leiate siseministeeriumi veebilehelt www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud<http://www.siseministeerium.ee/vabatahtlikud>.

Vooremaa