Sel kevadel tehakse üleriigiline sõnnikuhoidlate inventuur

Konsultatsioonifirma OÜ Consultare alustab sel kevadel loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuuri, et saada parem ülevaade hoidlate olemasolust ja seisukorrast ning sõnniku laotamise tehnoloogiatest, teatas Consultare projektijuht. 

“Infot on vaja selleks, et kaardistada ettevõtete sõnnikuhoidlate ja sõnnikukäitluse ning laotamistehnika olemasolu hetkeseis, mis on aluseks valdkonna investeeringutevajaduse selgitamiseks. Ootame kõigilt põllumeestelt heatahtlikku ja mõistvat suhtumist ning kaasalöömist nimetatud uuringus,” sõnas keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Enn Liive.

Analoogne inventuur toimus 2010. aastal nitraaditundlikul alal, mis hõlmab Lääne-Viru, Järva ja Jõgeva maakondi. Et saada informatsiooni kogu Eesti sõnnikumajanduse olukorra kohta katab seekordne inventuur kogu riiki. 

Uuringu läbiviimiseks on koostatud valimid külastatavate ettevõtete kohta, lähtudes suurusgruppidest ja tootmistüüpidest. Kokku on kavas külastada ligikaudu 600 ettevõtet. Kogutavad andmed on ja jäävad konfidentsiaalseteks. Järelduste ja otsuste tegemiseks kasutatakse isikustamata koondandmeid. Kogutavaid andmeid ei kasutata järelevalve korraldamiseks. Inventuuri tellis keskkonnaministeerium.

Vooremaa