Seakatkuga nakatunud nelja farmi kahjutaotlused jäeti rahuldamata

Tänavu kuuest seakatku nakatunud farmist on neli esitanud veterinaar- ja toiduametile (VTA) taotluse tekkinud kahjude hüvitamiseks, mida ei rahuldatud bioohutuse nõuete puuduliku täitmise tõttu. Ühel juhul pole taudijuhtumi kahju hüvitamise taotlust esitatud ning teisel juhul menetlus kestab, teatas veterinaar- ja toiduameti kommunikatsioonijuht.

“Oleme oma ametnike ja maaülikooli teadlaste abiga kindlaks teinud, et nendes farmides esines olulisi puudusi bioohutuse meetmete rakendamisel, mille tõttu nakkus sigadele levis,” ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.

“See kinnitab veelkord, et taudi ärahoidmiseks ei taandu bioohutuse meetmete järgimine üksnes seakasvatushoone vastavusse viimisele ning bioohutuskava koostamisele, vaid eeldab loomapidajalt igapäevast hoolsust, et rakendatavad meetmed ka reaalselt ja tulemuslikult toimiksid,” rõhutas Kalda.

Taudipuhangu korral farmis on võimalik saada kompensatsiooni vaid nendel seakasvatajatel, kes on kõiki bioohutuse nõudeid täitnud. “Taudipuhangust tekkinud kahjude hüvitamiseks on omanikul võimalus esitada taotlus veterinaar- ja toiduametile, kes analüüsib ja otsustab, kas taotlus täidetakse ja siinjuures on põhitingimuseks bioohutusnõuete täitmine,” lisas Kalda.

Kui taotlus rahuldatakse, määratakse kahju suurus looma väärtuse alusel. Lisaks arvestatakse seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste puhul nende tegelikku väärtust. Hüvitise taotlust ei rahuldata, kui taotleja on loomataudi tõrjeks rakendatavaid meetmeid ja nõudeid eiranud või rikkunud.

Sel aastal on sigade Aafrika katk diagnoositud kokku kuues farmis. Taotluse loomatauditõrjega seotud kahju hüvitamiseks esitas kolm Jõgevamaa kodumajapidamist, kus oli kokku 16 siga, ning üks Lääne-Virumaal asuv farm, kus oli 4300 siga.

Tänavu on sigade Aafrika katk diagnoositud kokku kuues farmis: kolmes Jõgevamaa, ühes Järvamaa, ühes Lääne-Virumaal ja ühes Saaremaal asuvas seafarmis.

Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100 protsenti loomadest). Ravi puudub ja taudi edasise leviku tõkestamiseks tuleb sead hukata.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutusnõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee<http://www.seakatk.ee>.

Vooremaa