SDE tunnustab Põltsamaa ühisgümnaasiumi valimisdebati korraldamise eest

Põltsamaa vallavolikogu valimistel osalev SDE nimekiri tunnustab Põltsamaa ühisgümnaasiumi algatust valimisdebati korraldamisel, teatas SDE Põltsamaa vallavanema kandidaat Margus Möldri. SDE hinnangul tegi Põltsamaa ühisgümnaasium kõikidele KOV valimistel osavõtvatele poliitilistele jõududele19.septembril üleskutse debatiks, et tagada nimekirjade võrdne kohtlemine ja õpilaste informeeritus jäädes ise seejuures õpeasutusena neutraalseks.

Valimisliidu Ühine Põltsamaa seisukohtade põhjendused nagu oleks rikutud hea tava reegleid, ei oma mingit alust. Pigem oli tegemist hästi ja neutraalselt korraldatud erakondade tutvustamise ja debatiga. Valimistoodete jagamise võimalus oli ette teada, seda toetasid  ka debatti organiseerivad õpilased. Teema valimiskraami jagamise mittesobivuse kohta tõstatasid vahetult enne ürituse toimumist need, kes seda teha ei soovinud. Debatile eelnenud vahetunniks olid kohale kutsutud kõik valimistel osalevate nimekirjade esindajad. Ainsad, kes kohale ei ilmunud, oli valimisliit Ühine Põltsamaa esindus. Seega ei osalenud nemad ka konsensusliku otsuse tegemisel, mis puudutas valimismeenete jagamist. “Ma olen kindel, et kindlasti oleks nende arvamusega arvestatud – seda võimalust kohalolnutel aga ei olnud. Valimisliidu poolne rusikatega vehkimine pärast toimunut tundub imelik ning tekitab kahtluse, kas nad ka pärast valimisi oma seisukohtade kaitsel kindlameelseks suudavad jääda ning inimestele õigel ajal otsa vaadata?” küsis Möldri

Rääkides väitlusringi juhtinud Samuel Axel Maikaluga, tunnistas ta, et sellise ürituse kooli toomine on pigem positiivne. “On ju kool see koht, kus valmistatakse noor ette, olemaks eeskujulik kodanik. Kodanikuks olemise juurde käib ka valimistel osalemine. Valimised on üks ühiskonnaõpetuse osa,” ütles Maikalu. Tema hinnangul ei mõjuta valimisnänni jagamine mõtlevat noort. “Ja kes ei mõtle, seda ei pane ka erakonna meene mõtlema,” on ta kindel.

Põltsamaa SDE nimekiri tänab Põltsamaa ühisgümnaasiumi. “Meil on hea meel, et meil on kool, mis julgeb eristuda! Eraldi täname debatti vedanud Samuel Axel Maikalu väga professionaalse juhtimise eest ning teda toetanud meeskonda.Tunnustame kooli juhtkonda julguse eest võtta vastu otsuseid ka sellises olukorras, kus piir õige ja vale vahel ei ole must-valge. Lihtsam on alati probleemide kartuses asjad tegemata jätta, kui riskida ja sõnum kohale viia. Kool ei pea häbenema oma julgust, tema seisukohti jagab ka meie riigi president, kes on oma sõnavõttudes tunnistanud, et liigne piiramine valimiste kontekstis on ajale jalgu jäämas.”

Tänavu 9. augustil avaldasid haridus- ja teadusministeerium, õiguskantsleri kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liit põhimõtted, milles seavad esiplaanile haridusasutuste neutraalsuse KOV valimiste eel ja ajal.

Vooremaa