Roolist tabatud alkoholi tarvitanud juhtide ümberkasvatamise programm laieneb

Käesoleva aasta kevadel võtab politsei üleriigiliselt kasutusele sotsiaalprogrammi, mille eesmärk on anda roolist tabatud alkoholi tarvitanud sõidukijuhtidele, kelle ühes grammis veres oli alkoholisisaldus 0,50–1,49 mg, võimalus oma alkoholiprobleemidest jagu saada ja seadusekuulekaks hakata, teatas politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo. Sotsiaalprogrammi nimega ““Koju” ehk korralik juht“ viivad läbi liikluspsühholoogid koostöös PPAga.

Varasemalt ainult Lõuna-Eestis toimunud pilootprogrammi tulemused olid sedavõrd positiivsed, et PPA otsustas selle järk-järgult kasutusele võtta kogu Eestis. “Oleme veendunud, et antud sotsiaalprogrammis osalemine aitab tunduvalt mõjusamalt muuta inimese hoiakuid kui karistamine. Seda kinnitab fakt, et lõviosa pilootprogrammis osalenud sõidukijuhtidest ei ole politsei vaatevälja negatiivse liikluskäitumisega uuesti sattunud,” lausus PPA vanemkomissar Riho Tänak.

Tema sõnul töötab PPA hetkel välja tegutsemise juhist lõuna prefektuuris toimunud pilootprojekti põhjal. Samuti on plaanis viia läbi koolitusi, jagada kogemusi ja metoodikat nendele prefektuuride töötajatele, kes programmiga hakkavad kokku puutuma.

Tänak lisas, et õigusaktides tehtud muudatused võimaldavad politseil sotsiaalprogrammis osaleva sõidukijuhi osas menetluse lõpetada, kui viimane nõustub vabatahtlikult osalema sotsiaalprogrammis ja tasub ise sellega kaasnevad kulud. Menetlus uueneb kohe, kui inimene kokkulepitud koolitusele ei ilmu, katkestab selles osalemise või ei läbi seda nõutud viisil.

Sotsiaalprogrammi kaudu mõjutavad psühholoogid inimest käituma õiguskuulekalt. Ettepanekut sotsiaalprogrammis osaleda ei tehta aga kõigile alkoholi mõju all tabatud sõidukijuhtidele. Inimese sobivus otsustakse politsei valiku ja koolitaja testide põhjal. Näiteks, kui inimesel on olnud korduvalt kokkupuuteid politseiga ning eelnev analüüs näitab, et tegu võib olla sügava isiksuse-, tervisehäire või alkoholiprobleemiga, siis kõnealune sotsiaalprogramm neid tõenäoliselt ei aita. Kui inimene ei täida võetud kohustust või paneb sotsiaalprogrammis osalemise ajal toime uue süüteo, siis väärteomenetlust uuendatakse ja määratakse karistus. Sotsiaalprogrammis osalemise aega karistusest maha ei arvata.
Vooremaa