RMK peatab majandamise metsade range kaitse töörühmas välja valitud salu- ja laanemetsa aladel

Eilsel keskkonnaministri metsandusnõukogu istungil soovitasid metsandusnõukogu liikmed jätkata Metsaseaduse menetlust ning viia paralleelselt lõpule ranget kaitset vajavate metsade kaitse alla võtmise protsess salu- ja laanemetsades, teatas RMK kommunikatsioonijuht.

Metsade range kaitse töörühma ekspertide poolt välja pakutud täiendavad kaitsealad paiknevad eranditult RMK hallatavas riigimetsas, mistõttu võttis RMK juhatus vastu otsuse metsamajandustööde peatamise kohta nendes metsades. Koostöös Tartu Ülikooli teadlastega vaadatakse läbi eelvalikusse kuulunud alade täpsed asukohad ja piirid ning tehakse keskkonnaministrile ettepanek vajaliku kaitsekorra kehtestamiseks. 2016. aasta lõpu seisuga on riigimetsast range kaitse all 19 protsenti, uute kaitsealade moodustamisega ületab see number 20 protsendi piiri.

Vooremaa