Riiklikku ohvriabi teenust kasutab üha rohkem inimesi

Eelmisel aastal pöördus sotsiaalkindlustusameti ohvriabi poole üle 6400 inimese. Võrreldes varasema aastaga oli pöördujaid paarisaja inimese võrra rohkem, teatas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht. Ohvriabi juhi sõnul näitab kasvunumber seda, et üha rohkem inimesi julgeb tulla oma murega abi otsima.

Peamine põhjus, miks inimesed ohvriabisse pöörduvad peitub sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Olle Selliovi sõnul lähisuhetes. 82 protsendil juhtudest langeti ohvriks omaenda kodus. Kõikidest klientidest 80 protsenti olid naissoost ja 20 meessoost. 68 protsenti klientidest olid perevägivalla ohvrid.

Lisaks lähisuhete vägivalla ohvritele tuleks suuremat tähelepanu pöörata ka eakate vanemate vastu suunatud juhtumitele. „Eakad muudab eriti haavatavaks asjaolu, et oma laste vastu on emotsionaalselt raske süüdistust esitada. Seepärast ollakse abi otsimise asemel tihtipeale valmis taluma alandust ja vägivalda,“ rääkis ta. 238 juhul olid ohvrid vanuses 65 aastat või rohkem. Ligi viiendik olid alaealised ja veidi üle poole vanusevahemikus 25-49 aastat.

Muudatused ohvriabi seaduses tõid aasta alguses kaasa mitmeid valdkonna arenguks olulisi samme. „Paranenud on teenuste kättesaadavus inimkaubanduse ohvritele ja seksuaalselt väärkoheldud alaealistele. Nemad saavad psühholoogilist abi nüüd ka väärkohtlemise kahtluse korral. Ka on laiendatud oluliselt teenuse osutajate ringi ning psühholoogilise abi teenust võivad nüüdsest osutada teiste hulgas ka psühhoterapeudid,“ rääkis Selliov.

Uuest aastast liideti ka naiste tugikeskuse teenus ohvriabiteenuste hulka ning uued keskused on teenust pakkunud nüüdseks poolteist kuud. „Selle ajaga oleme koos kaardistanud erinevaid kitsaskohti teenuse pakkumisel ning saanud ettepanekuid, kuidas teenust parandada. Samuti oleme aidanud uutel tugikeskustel integreeruda piirkondlikku koostöövõrgustikku,“ rääkis Selliov.

Sotsiaalkindlustusamet on riiklikku ohvriabi teenust pakkunud 12 aastat. Ohvriabi 23 spetsialisti töötavad 20 ohvriabikeskuses üle Eesti. Ohvriabikeskused on kõikides maakondades ja asuvad valdavalt politseimajades. Ohvriabisse võivad pöörduda kõik, kes on kogenud vägivalda, kes tunnevad, et neile on liiga tehtud, neid on halvasti koheldud või hooletusse jäetud.

Vooremaa