Riik toetab raudteeliikluse sidumist teiste transpordiliikidega

KIK avab taotlusvooru raudteeliikluse arendamise projektidele, mille eesmärk on tagada raudteeliikluse senisest parem ühendus teiste transpordiliikidega, sealjuures arendada olemasolevat ühistranspordi taristut, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Selleks eraldab riik perioodil 2014-2020 ühtekuuluvusfondist 12,7 miljonit eurot. Toetuse taotluste esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 10. august.
Toetust antakse raudteepeatuse lähedal asuvate kergliiklus- ja juurdepääsuteede, auto- ja jalgrattaparklate ning bussipeatuste ehitamiseks või remontimiseks. Lisaks kuulub toetatavate tegevuste hulka reisijate teenindamiseks ettenähtud raudteepeatuse hoone rekonstrueerimine ning peatustesse reaalajas liiklusgraafikuid kuvavate infotahvlite paigaldamine.

Taotleda saavad kohalikud omavalitsused (va Tallinn), mida läbib raudtee ja kus peatuvad reisirongid, samuti selle omavalitsuse naaberomavalitsused. Lisaks on taotlema oodatud avaliku raudteetaristu omanikud ning Maanteeamet.

Toetuse andmise aluseks on majandus- ja taristuministri määrus nr 88 “Toetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega”.<https://www.riigiteataja.ee/akt/117102014015>
Iga raudteepeatuse kohta tuleb esitada eraldi taotlus. Enne taotluse esitamise tähtaega on taotlejal vaja läbida eelnõustamine, mille käigus antakse hinnang kavandatavale projektile ning planeeritavate tegevuste teostatavusele.
Lisainfo KIKi kodulehelt<http://www.kik.ee/et/raudteepeatuste-2014-2020-i-avatud-taotlusvoor> või KIKi projektikoordinaator Ööle Jansonilt.
Vooremaa