Riik toetab Peipsi-äärse piirkonna arengut 256 000 euroga

Tänavu eraldab riik Peipsiveere piirkonna ettevõtlikkuse toetamiseks ja kohalike traditsioonide hoidmiseks 256 000 eurot, teatas siseministeeriumi pressinõunik.

Programmi tingimused kinnitanud riigihalduse minister Arto Aas märkis, et eeskätt oodatakse tegusaid inimesi esitama projekte, mis hoogustaksid ettevõtlikkust Peipsi-äärses piirkonnas. “Programm annab hea võimaluse käima lükata ettevõtlusringe ja õpilasfirmasid, võimaldada piirkonna elanike täiend- ja ümberõpet ning saada nõustamist ettevõtlusega alustamiseks. Nii luuakse loodetavasti juurde algatusi, mis pakuvad tööd kohalikele inimestele ja toovad piirkonda ka rohkelt turiste,” lisas Aas. Samuti saab toetust taotleda algatustele, mis tutvustavad ja edendavad kohalikku kultuuri- ja looduspärandit ning suurendavad Peipsi järve

atraktiivsust, et piirkonda rohkem külastajaid tuua. Lisaks on võimalik rahastust taotleda projektidele, mis tugevdavad kogukonna jätkusuutlikkust läbi avaliku ühiskasutusega ruumide rajamise või rekonstrueerimise.

Peipsiveere programmist saavad toetust taotleda Alajõe, Iisaku, Lohusuu, Tudulinna vallad Ida-Viru maakonnas, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vallad Jõgeva maakonnas, Kallaste linn ja Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre, Alatskivi vallad Tartu maakonnas ning neis omavalitsustes tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Räpina vald Põlva maakonnas saab programmis osaleda projektipartnerina. Peipsiveere piirkonnas tegutsevatel mittetulundusühendustel on võimalik piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamiseks või piirkonna jaoks olulistes ettevõtlusvaldkondades tegutsemiseks taotleda ka tegevustoetust.

Maksimaalseks toetussummaks ühe projekti kohta on 32 000 eurot ning projekti kestuseks kuni 18 kuud. Tegevustoetuse puhul on projekti maksimaalne kestus kuni 12 kuud ja maksimaalne toetus 20 000 eurot.

Programmi vahendite kasutamiseks kuulutab Tartu maavalitsus välja taotlusvooru eeltaotluste esitamiseks. Tartu maavalitsusse esitatud eeltaotlusi hindab viieliikmeline programminõukogu, kes teeb riigihalduse ministrile ettepaneku projekti tegevuskavasse kandmiseks või mittekandmiseks.

Peipsiveere programmiga alustati 2008. aastal ning selle eesmärk on aidata kaasa Peipsi-äärse piirkonna ja vanausuliste kogukonna jätkusuutlikule arengule. Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest. Taotlused tegevuskavas nimetatud projektide rahastamiseks tuleb esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

Vooremaa