Riik toetab keskkonnaprojekte enam kui 20 miljoni euroga

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada keskkonnaprogrammist 728 projekti kokku 20 317 062 euroga. Toetust saavad projektid kümnes valdkonnas üle kogu Eesti. Samas kinnitati KIKi nõukogu esimeheks keskkonnaminister Siim-Valmar Kiisler, teatas KIKi kommunikatsioonijuht.

Suurimad toetussummad suunatakse veemajandusse, järgnevad keskkonnateadlikkus ning jäätmekäitlus. Vooru eelarvet oli võimalik esialgu kavandatust tõsta tänu keskkonnatasude suuremale laekumisele.
Valdkond

Projektide arv

Toetussumma

Atmosfääriõhu kaitse

5

233 054 €

Jäätmekäitlus

42

1 255 693 €

Kalandus

21

217 897 €

Keskkonnakorraldus

4

26 032 €

Keskkonnateadlikkus

561

2 396 819 €

Looduskaitse

25

587 359 €

Maapõu

1

59 400 €

Merekeskkond

7

261 359 €

Metsandus

4

80 250 €

Veemajandus

58

15 199 199 €

KOKKU

728

20 317 062 €
Toetust saanud projekte näeb alates kolmapäevast detailsemalt KIKi kodulehelt rahastatud projektide vaatest<https://www.kik.ee/et/rahastatud-projektid#edit-field-maakond-tid-i18n%3Dnull%26edit-field-taotlusvoor-value%3D%26edit-field-rahastusallikas-tid-i18n%3Dnull%26edit-field-valdkonnagrupp-tid-i18n%3Dnull%26edit-title%3D%26edit-field-toetuse-saaja-nimi-value%3D%26edit-field-aasta-tid-i18n%3Dnull%26edi>.
KIKi keskkonnaprogrammi esitati 845 projekti, kogusummas 35 186 899 eurot. Nõuetele vastavaid projekte oli kokku 816 kogusummas 31 893 266 eurot. Neist 12 olid erakorralised taotlused.

Vähenenud ressursitasude tõttu avas KIK 2017. aastal taotlusvooru piiratud mahus. Taotlusvoorust toetatakse projekte kümnes valdkonnas: veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkond, maapõu ja keskkonnateadlikkus.

Vooremaa