Riik soovib parandada asendushoolduse korraldust

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele sotsiaalhoolekande seaduse muutmise eelnõu, millega muudetakse vanemliku hoolitsuseta laste asenduskodu- ja perekonnas hooldamise teenus asendus- ja järelhooldusteenuseks ning antakse koos rahaliste vahenditega korraldada kohalikele omavalitsustele, teatas sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik.

“Sotsiaalhoolekande seaduse muudatused lahendavad suures osas asendushoolduse probleemid. Laste jaoks on kõige loomulikum kasvukeskkond pere, mistõttu plaanime seaduse muudatustega suurendada perepõhise asendushoolduse osakaalu,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Eelnõuga muudetakse senist asendushoolduse korraldust, millega luuakse paremad võimalused nii asendushooldusel olevate laste igapäevase elu korraldamiseks kui ka ellu astuvate noorte iseseisva toimetuleku ja õppimise toetamiseks. Maavalitsuste reformi elluviimisel saab kohalike omavalitsuste ülesandeks asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamine.

Eelnõuga planeeritakse muuta ka rahastamise skeemi, mis motiveeriks laste paigutamist pigem hooldusperre kui asutusse. Senised maavalitsuste ülesanded jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste ja sotsiaalkindlustusameti vahel. Sotsiaalkindlustusametil on valmidus kõikide maavalitsuste ametnike ületoomiseks sotsiaalkindlustusametisse, kes on seni sotsiaalvaldkonna tegevustega hõlmatud olnud.

Kohalikust omavalitsusest riigile üle tulevaid ülesandeid täidab edaspidi sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaalkindlustusameti ülesanneteks on edaspidi riiklike tegevuslubade väljastamine, riikliku- ja haldusjärelevalve tegemine ning statistiliste andmete kogumine, lisaks senised kohaliku omavalitsuse tegevused hooldusperede värbamiseks ja ettevalmistamiseks ning Tervise Arengu Instituudi koolitustele suunamiseks.

Eelnõuga määratakse kindlaks kvaliteedipõhimõtted, mida iga teenuse osutaja peab sotsiaalteenust osutades järgima. Järelevalvet kvaliteedipõhimõtete rakendamise üle hakkab tegema sotsiaalkindlustusamet.

Vooremaa