Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning varem lõpetanud, kes soovivad 2017. a riigieksameid teha, peavad hiljemalt 20. jaanuaril riigieksamitele registreeruma eksamite infosüsteemis (EIS), teatas sihtasutuse Innove kommunikatsiooniüksuse juht.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ning võõrkeele riigieksamid. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Saab sooritada inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1 või B2 tase. Teine võimalus on valida Innove vahendatud rahvusvaheline prantsuse, saksa või vene keele eksam, mille edukal sooritamisel omandab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Kolmanda võimalusena võib õpilane esitada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami vähemalt B1 tasemel läbimise tunnistuse, mis vabastab ta võõrkeele riigieksamist. Vastav eksamitunnistus peab olema kehtiv vähemalt käesoleva aasta 31. augustini ning see tuleb kooli esitada hiljemalt 20. jaanuaril. Soovi korral võib õpilane sooritada inglise keele riigieksami ja lisaks ühe Innove vahendatud rahvusvahelise eksami.

Lisaks riigieksamitele tuleb teha gümnaasiumi koolieksam ja õpilasuurimus või praktiline töö (praktilist tööd ei tehta eksternina kooli lõpetamisel).

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg eksamite infosüsteemis (https://eis.ekk.edu.ee/eis/) on 20. jaanuar. Kui õpilasel puudub võimalus registreerida end eksamite infosüsteemi kaudu, teatab ta oma valikud koolile samuti 20. jaanuariks. Koolid saavad eksamite infosüsteemis oma õpilaste registreerimise seisu jälgida ja kontrollida kuni 2017. aasta 30. Jaanuarini.

Selle aasta riigieksamid algavad 24. aprillil eesti keele eksamiga ning lõpevad 12. mail matemaatika eksamiga. Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 19. juunil eksamite infosüsteemi ja riigiportaali www.eesti.ee<http://www.eesti.ee> kaudu. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist eksamite infosüsteemist või riigiportaali www.eesti.ee<http://www.eesti.ee> päringukeskkonnast.

Täiendavat teavet riigieksamite kohta leiab: www.innove.ee/et/riigieksamid<http://www.innove.ee/et/riigieksamid>

Sihtasutus Innove on üld- ja kutsehariduse valdkonna ja hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus ning Euroopa Liidu toetuste vahendaja. Sihtasutus loodi 2003. aastal haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas.

Vooremaa