Riigi Tugiteenuste Keskus hakkab haldama riiginõudeid

Riigiasutuste tugiteenuste ehk raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse ning hangete korraldamise üleviimine keskse teenusepakkuja Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) juurde on olnud tulemuslik. Teenuste kvaliteet on paranenud ning arvestusteenuste osutamisega seotud töötajate arv vähenenud ligi 40 protsenti. Tulenevalt senisest positiivsest kogemusest toetas valitsus oma eilsel kabinetiistungil ka riiginõuete halduse konsolideerimist keskse teenusepakkuja juurd, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

“Digiajastu tehnoloogilised arengud ja kesksele teenusepakkumisele üleminek aitasid viia riigiasutuste arvete saatmise, raamatupidamise, personaliarvestuse jt tugitegevuste korralduse uuele tasemele. Tulemusena on meil näiteks kiirelt kättesaadavad tuhanded vajalikud (arv)andmed analüüsiks ning võrdluseks, mis aitavad paremini planeerida riigi tegevusi ja eelarvet,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

“RTK haldab juba täna suurt osa riiginõuetest, sealhulgas kohtunõudeid, maa järelmaksu nõudeid ja elatisabi nõudeid,” lisas Riigi Tugiteenuste Keskuse juhataja Tarmo Leppoja. “Riiginõuete konsolideerimine võimaldab ühtlustada nõuete tasumise ja sissenõudmise protsessi ning võtta kasutusele RTK poolt kasutatavaid infotehnoloogilisi lahendusi kõigi nõuete haldamisel. Tulenevalt spetsiifikast jääb tulevikus eraldi vaid maksunõuete haldus, millega tegeleb jätkuvalt maksu- ja tolliamet.”

RTK pakub täna erinevaid tugiteenuseid kokku 193-le riigiasutusele, sihtasutusele ja avalik-õiguslikule institutsioonile. Lisaks arvestusteenustele ja hangete korraldamisele pakutakse riigiasutustele ka erinevaid infosüsteeme (riigitöötaja iseteenindusportaal, veebipõhine aruandlussüsteem jt), mis aitavad lihtsustada tööprotsesse ja info hankimist ka asutuste siseselt.

“Keskne tugiteenuste korraldus ühtlustab ja tõstab kvaliteeti ning võimaldab kokkuhoidu nii tööajas kui ka kuludes. Meile on väga oluline pakkuda parimat teenust ja teeme selleks tihedat koostööd oma klientidega. Mul on siiralt hea meel, et nende positiivne tagasiside meie teenustele on aasta-aastalt kasvanud,” täiendas Leppoja. “Tugiteenuste keskne korraldamine on aidanud kaasa ka töökohtade viimisele Tallinnast välja. Tänaseks paikneb 55 protsenti arvestusteenust pakkuvatest töötajatest väljaspool pealinna, seda Võrumaast Saaremaani.”

Rahandusministeerium ja RTK jätkavad analüüsimist, milliseid tugiteenuseid on tulevikus veel mõistlik korraldada ühiselt. Samuti on plaanis laiendada olemasolevate tugiteenuste kasutajate ringi, seda eelkõige riigi sihtasutuste seas.

Loe täpsemalt tugiteenuste ühendamise kokkuvõttest<http://www.fin.ee/doc.php?115710> rahandusministeeriumi kodulehelt.

Näited RTK teenustest:

Ühtse majandustarkvara on kasutusele võtnud 189 riigiasutuses ning Integratsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Eesti Kontsert, Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum ning Rahvusraamatukogu. Ühtne finants-, personali- ja palgaarvestuse infosüsteem võimaldab kiirelt kätte saadavad vajalikke andmeid, neid omavahel võrrelda ja analüüsida.

Lihtsustamaks andmete liikumist on loodud riigitöötaja iseteenindusportaal, kus on võimalik riigiasutuste töötajatel lihtsalt iseteeninduse korras hallata oma puhkuste-, lähetuste, koolituste ja varade andmeid. Portaal on liidestatud ühtse majandustarkvaraga ning andmevahetus toimub automaatselt.

Kiirendamaks ja lihtsustamaks tööd arvetega vahendab RTK oma klientidele ostuarvete digitaliseerimise, e-ostuarvete menetluskeskkonna ja e-müügiarvete edastamise teenust. Näiteks möödunud aastal menetles RTK kokku 343 109 ostuarvet, millest 13% olid täisdigitaalsed e-arved.

Andmaks asutustele paremat finants-, personali- ja palgaarvestuse alast juhtimisinformatsiooni, juurutati veebipõhine aruandlussüsteem. Tagamaks ühekordse andmesisestuse ja informatsiooni automaatse edastamise ühtsesse majandustarkvarasse on loodud x-tee kaudu liidesed mitmete asutuste põhiinfosüsteemidega jne.

Finants-, personali- ja palgaarvestuse teenust osutatakse 184-le asutusele, kus töötab üle 33 000 inimese.

Hangete korraldamise teenust kasutab 39 riigiasutust, kelle nimel on viidud läbi üle 100 riigihanke.

Vooremaa