Reedel toimuvad Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsed

  1. 16. märtsil kell 12 algavad Tartu viie gümnaasiumi ühiskatsed. Koolid teevad oma katsed koos kolmandat aastat ja nende eesmärk on võimaldada üheksanda klassi õpilasel kandideerida Hugo Treffneri Gümnaasiumi, Miina Härma Gümnaasiumi, Jaan Poska Gümnaasiumi, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ja Tamme Gümnaasiumi kümnendasse klassi. Ühiskatsete infosüsteemis on katsetele registreerunud veidi enam kui 1400 õpilast üle kogu Eesti.

Kandideerijad teevad teste koolis, kuhu neid määras katsetele registreerimisel infosüsteem. Katsed algavad kell 12.00 ja ainetestide tegemisele ei kulu rohkem kui kolm astronoomilist tundi. Kohal peaks olema hiljemalt 11.45 ja kaasa tuleb võtta isikut tõendav pildiga dokument, kandideerija kood, kirjutus- ja joonestusvahendid. Kandideerijale antakse korraga kätte kõik neli testi (eesti keel, matemaatika, inglise keel ja loodusained). Kandideerijal on vajalik sooritada ainult need testid, mida arvestavad koolid, kus ta soovib õpinguid jätkata (vastavalt enda seatud eelistustele registreerumisel).

Kui kandideerija ei saa mõjuval põhjusel (nt haigus) kirjalikke teste sooritada õigel päeval (16. märtsil), tuleb esitada taotlus Tartu ühiskatsete infosüsteemis testide sooritamiseks kandideerijale määratud kooli hiljemalt 16. märtsil 2018. a kella 12.00-ks.

Testide tulemused, vestlustele kutsumise otsused ja esimese eelistuse vestluse täpne aeg avalikustatakse ühiskatsete infosüsteemis 5. aprillil kell 16.00.

VOOREMAA