Raskete tagajärgedega raudteeõnnetuste arv on vähenenud

Tehnilise järelevalve ameti (TJA) statistika kohaselt toimus 2016. aasta esimesel poolel kokku kaheksa raudteeõnnetust, millest viis olid mootor- või maastikusõiduki (ATV) ja rongi kokkupõrked ning 3 otsasõidud raudteel viibinud inimestele, teatas ameti avalike suhete peaspetsialist.

Oluliselt on vähenenud otsasõidu juhtumite ning kokkupõrgetes ja otsasõitudes hukkunute arv. 2015. aasta esimesel poolel oli otsasõidu juhtumeid kaheksa, 2016. aastal aga kolm juhtumit. 2015. aasta esimesel poolel hukkus otsasõidu juhtumites viis inimest, 2016. aastal üks inimene. Otsasõidu juhtumite peamiseks põhjuseks on inimeste viibimine raudteel selleks mitteettenähtud kohas.

Kokkupõrgete arv on küll võrreldes 2015. aasta I poolaastaga suurenenud (2015 I poolaastal oli kaks kokkupõrget), kuid positiivne on see, et kokkupõrgetes ja otsasõitudes on vigastatute arv jäänud samale tasemele (nii 2015 kui ka 2016 I poolaastal sai viga kolm inimest). Kokkupõrgete peamiseks põhjuseks on sõidukijuhtide tähelepanematus raudteeülesõidukohale lähenemisel ning keelavate fooritulede eiramine.

TJA paneb inimestele südamele, et raudteed ületades tuleb keskenduda ümbritsevale liiklusele ja eemaldada segavad faktorid nagu nutiseadmed ja kõrvaklapid. Tuletame meelde, et õnnetuste vältimiseks tuleb jalgrattaga liiklejatel raudteed ületada jalgratas käe kõrval ning järgida kõiki ohutusreegleid. Lapsevanemad peaksid ikka ja jälle tuletama lastele meelde, kuidas käituda raudtee piirkonnas ja millised on võimalikud ohuallikad

Raudteeõnnetuste statistika aastate lõikes on kättesaadav TJA kodulehelt: http://tja.ee/raudteejuhtumite-statistika/

Vooremaa