Rajaleidja keskuses saab varjutada erinäolisi ametikohti

Neljapäeval 17. novembril toimuva töövarjupäeva raames ootavad haridustugiteenuseid pakkuvad Rajaleidja keskused üle Eesti huvilisi tutvuma logopeedide, nõustajate jt spetsialistide argipäeva ja tegemistega. Kokku lausa üheksas Rajaleidja keskuses avaneb noortel võimalus tutvuda oma potentsiaalse tööandja ja ametikohaga tulevikuks, teatas SA Innove kommunikatsioonispetsialist.

Nii näiteks saab Järva- ja Jõgevamaal tutvuda eripedagoogi tööga ning otsida vastuseid küsimustele, mis vahe on pedagoogil ja eripedagoogil, miks seda saab õppida vaid ülikoolis ning miks mehed ei õpi erapedagoogiks.

Pille Tina-Kuusik ja Tartu Ülikooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik sõnavad kui ühest suust, et nõudlus õppenõustamisspetsialistide, eeskätt logopeedide ja eripedagoogide järele on ühiskonnas äärmiselt suur ning aina kasvav. “Õpetajate Leht on töökuulutustest pungil, magistriõppe tudengite listi tuleb kuulutusi igal nädalal,” kinnitab Padrik, et antud erialade spetsialistidel tulevikus tööpuudust karta ei ole. Mõlemad naisterahvad sõnavad, et haridustugiteenuste spetsialiste võib vaja minna elukaare erinevatel etappidel alates sünnist kõrge elueani ning ametialaseid väljundeid leidub lasteaias, koolis, nõustamiskeskustes, aga ka meditsiini- ja rehabilitatsioonisüsteemis.

Nõudlus nimetatud elukutsete järele on küll suur, kuid huvi erialade omandamise ja haridus- ning sotsiaalsfääris töötamise vastu ei jõua sellele paraku järele. Peamise põhjusena näevad Tina-Kuusik ja Padrik vähest teadlikkust, sest noored ei tea, et niisugused erialad on olemas või milles tulevane töö täpselt seisneb. Rajaleidja keskuste töövarjupäeval osalemise peamiseks eesmärgiks ongi pakkuda sissevaadet tugiteenuste spetsialistide maailma ning tõsta noorte teadlikkust spetsialistide vajalikkusest tänapäevases ühiskonnas.

“Erialade õppimine on huvitav ja need on interdistsiplinaarsed. Näiteks logopeed peab mõistma, kuidas toimib inimese aju, tema kõne- ja kuulmiselundkond, psüühika, ta peab oskama suhtlemis-, sh kõneoskusi õpetada jne. Eriala sobib kahtlemata neile, kellele meeldib suhtlemine ja kes soovivad inimesi aidata,” kirjeldab Tartu Ülikooli logopeedia osakonna juhataja Marika Padrik eriala mitmeid erinevaid tahke. Naiste sõnutsi on tugiteenuste spetsialistide töö väga vaheldusrikas. “Iga juhtum on eriline ja nõuab mõtlemist ning loovat lähenemist,” tõdeb Padrik.

Rohkem infot leiab Rajaleidja Facebooki leheküljelt<https://www.facebook.com/rajaleidja/> (https://www.facebook.com/rajaleidja/) või kodulehelt<http://www.rajaleidja.ee> (www.rajaleidja.ee). Töövarjuks kandideerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel vastava piirkonna spetsialistiga:

Logopeedid ja logopeedia peaspetsialist:
tiiu.viira@rajaleidja.ee (Jõgevamaa Rajaleidja keskus)
Rajaleidja võrgustik pakub karjääri ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele lastele ja noortele ning toetab hariduse tugiteenuste metoodikaga õpetajaid, lapsevanemaid ja haridusametnikke. Rajaleidja keskused asuvad igas Eesti maakonnas ja nende tööd koordineerib sihtasutus Innove.

Vooremaa