Rajaleidja e-nõustaja toob karjääri- ja õppenõu ka väljaspool maakonnakeskusi koju kätte

Kui varasemalt oli spetsialistidega konsulteerimiseks vajalik minna Rajaleidja keskusesse kohapeale, siis nüüdsest on vastavatud Innove Rajaleidja live-chat’is võimalik karjääri- ja õppenõustamise spetsialistidega vestelda reaalajas ja kodunt lahkumata, teatas ettevõtte kommunikatsioonispetsialist.

Rajaleidja kodulehel avatud e-nõustaja on esimene omalaadne Eestis, olles nii noorele, lapsevanemale kui ka haridustöötajale professionaalseks abiks ja suunajaks näiteks info otsinguil, mure korral ja/või haridusteed ning karjääri puudutavates küsimustes. “Tänapäeval, mil nii kui ka täiskasvanu ajale on tohutu konkurents ning suur osa inimeste igapäevategemistest on kolinud internetti, võimaldab chat luua esimese kontakti nõustajaga, saamaks vastused näost näkku kohtumist mitteeeldavatele küsimustele ja suunised, kuidas talitada edasi,” selgitas Innove Rajaleidja karjääriteenuste keskuse juhataja Kristina Orion.

Möödunud aastal sai iga kolmas põhikooli ja gümnaasiumi noor Eestis Rajaleidja karjääriteenuseid ning nõudlus karjäärinõu järele on aastatega kasvanud. Õppenõustamisega tegelevatest tugispetsialistidest on aga kõikjal puudust. SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Margus Tõnissaar sõnas, et Rajaleidja eesmärk ongi luua inimeste soovidest ja vajadustest lähtuvalt erinevad võimalused karjääri- ja õppenõustamise pakkumiseks – seda ka e-nõustaja näol. Nii jõuab teenus ka nendeni, kes elavad maakonna keskustest väljas, viibivad välismaal ent soovivad nõustajaga emakeeles suhelda jne.

E-nõustajatena vastavad Rajaleidja võrgustiku spetsialistid ning chat on avatud tööpäevadel kell 9-17. Tööajavälistel kellaaegadel on siiski võimalik edastada oma päring, millele nõustajad vastavad esimesel võimalusel e-kirja teel. Innove haridustugiteenuste spetsialiste käis 2016. aasta sügisel koolitamas Taani Haridusministeeriumi e-nõustaja Ilse Jensen ning nüüd kasutatakse ka nõustamisel Taani 4K kommunikatsioonimudelit, mis on tõestanud end olevat tulemuslik ja saanud positiivset tagasisidet.

Üle-eestiline Innove Rajaleidja võrgustik, mille keskused asuvad kõigis 15 maakonnas, pakub tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele noortele ning on partneriks õpetajatele ja lapsevanematele.

Vooremaa