Raisakotkas Mikho jõudis Iraani

Keskkonnaameti ja Gruusia Looduskaitseagentuuri koostööprojekti raames paigaldati tänavu juulis Gruusia kaguosas pesitsevale raisakotkale raadiosaatja. Tänaseks on raisakotkas Mikho jõudnud talvituma Kagu-Iraani, teatas keskkonnaameti pressiesindaja.

2014. aasta septembrist 2015. aasta juulini viidi keskkonnaameti eestvedamisel läbi rahvusvaheline projekt “Üleriigilise kaitsealade võrgustiku haldamine ja praktiline looduskaitsetöö”, mille partneriks oli Gruusia Looduskaitseagentuur (edaspidi APA). Eesti looduskaitse eksperdid tutvustasid Gruusia kolleegidele võimalusi kaugseireks, sealhulgas lindude liikumist jälgivaid seadmeid, mis olid grusiinidejaoks uudsed. Gruusias on olnud seni prioriteediks ulukiseire rajakaameratega, ent ühises pilootprojektis paigaldati esimest korda raadiosaatjad lindudele.

“Projekti tulemusena saavad partnerid jälgida raisakotka liikumistrajektoori, et tuvastada piirkonnad, kus võidakse lindude rännet mõjutada või neid kahjustada. Rändlindude kaitseks ei piisa vaid riigisisesest tegevusest, oluline on tagada lindude ohutu liikumine terves rändepiirkonnas. Kuna ränded ületavad riigipiire, on lindude kaitseks sõlmitud hulk rahvusvahelisi leppeid, et vältida lindude hukkumist nende teekonnal,” selgitas keskkonnaameti projektijuht Maris Tamm.

Raisakotkas Mikho tegi esimesed lennud augusti lõpus, kuid pesapaigast Gruusia Vashlovani kaitsealal lendas ära alles 4. novembril, rännates läbi Aserbaidžaani ja Iraani Pakistani lääneossa ning 6. detsembril tagasi Iraani. Mikho ning kõigi Eestist startinud raadiosaatjatega varustatud lindude lennutrajektoore ja hetkeasukohti saab vaadata aadressil http://birdmap.5dvision.ee/

“Eestil on head kogemused raadiosaatjate paigaldamisel lindudele, mistõttu jagasime teadmisi ka oma Gruusia kolleegidele, kes pole varasemalt sellega tegelenud. MTÜ Kotkaklubi eksperdid said raisakotkale saatja kenasti paigaldatud ning nüüd saame jälgida, kuhu meie hoolealune rändab,” lausus Tamm. 

Gruusia partnerid andsid projekti edukusele ja kasulikkusele positiivse tagasiside ning loodavad koostööd jätkata ka edaspidi. Eestlaste teadmisi soovivad nad rakendada eelkõige loodushariduse edendamiseks. Koostööprojekti rahastas Eesti Välisministeerium arengukoostöö programmist. Lisainfo projektist on leitav Keskkonnaameti kodulehel.
http://www.keskkonnaamet.ee/organistatsioon/rahvusvahelised-projektid/gruusia/
Vooremaa