Puurmanisse võib tekkida kogukonnaselts

Põltsamaa vallavalitsus soovib aidata kaasa kogukonnaseltsi tekkimisele Puurmanis, mis on huvitatud kohaliku elu edendamisest alevikus ja selle lähiümbruses.
Vald kujutab loodavat seltsi ette mittetulundusühinguna, mis on avatud uutele algatustele ning on Puurmani piirkonna arendamisel vallavalitsusele partneriks. Sarnaselt toimib piirkonna arendamine ja piirkonna huvide eest seismine täna nt Kamaris, Lustiveres, Pajusis.
MTÜ üks tegevussuundi võiks olla projektide algatamine ja eestvedamine, projektide toetustaotluste koostamine jms.
Huvitundjad võivad kirjutada aadressil raivo.suni@poltsamaa.ee.
Vald soovib novembri algul korraldada Puurmanis ajurünnaku, et arutada kogukonnaseltsi loomisega seonduvat.
VOOREMAA