Püüginõuete rikkumine tõi kolmele Peipsi kalurile mitme tuhande euro suurused kahjunõuded

Hiljuti Viru maakohtus arutusel olnud kriminaalasi lõppes kohtumäärusega, mille järgi tuleb kolmel Peipsi kaluril hüvitada ebaseadusliku püügiga tekitatud kahju mitme tuhande euro ulatuses, teatas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja.

Kriminaalasja esimese episoodi kohaselt tegelesid kalurid Semjon ja Roman 2011. aastal Peipsi järvel mõrrapüügiga, mille käigus ei pidanud nad kinni kaaspüügile kehtestatud nõuetest ja tõid mõrrast ebaseaduslikult sadamasse 179 alamõõdulist koha. Sellega tekitati keskkonnale kahju 8950 eurot.

Teine episood puudutas samuti mõrrapüüki. 2013. aastal kasutasid kalurid Semjon ja Roman Peipsi järves keelatud silmasuurusega mõrda, millega püüdsid keeluajal 100 kilo rääbist. Lisaks tuvastati mõrras ka 100 kilo ahvenat, mille püük oli küll lubatud, aga seda vaid lubatud silmasuurustega mõrda kasutades. Inspektorid eemaldasid mõrra püügilt ja kalad vabastati. Keskkonnakahju suuruseks hinnati seekord 14500 eurot.

Kolmanda episoodi kohaselt tegelesid kalurid Semjon ja Veniamin Peipsi järvel võrgupüügiga ajal, kui võrkude kasutamine oli keelatud. Saagiks saadi 91 koha, millest 12 olid alamõõdulised. Lisaks kohadele oli saagi hulgas ka 11 latikat ja kaks haugi. Kalad asetati nelja kotti, mis varustati nööri ja ujuvpoidega. Nähes lähenevat piirivalvekaatrit, heitsid kalurid kalakotid üle parda vette, kust piirivalvurid need hiljem üles korjasid. Ebaseadusliku püügiga tekitati kalavarudele kahju 4884 euro suuruses summas.

Et kalurid tunnistasid süüd kõigis rikkumistes ja olid nõus vabatahtlikult tekitatud kahjud hüvitama, lõpetas kohus kriminaalmenetluse. Tekitatud kahju peavad kalurid tasuma kuue kuu jooksul, samuti tuleb kõigil kolmel tasuda kohustuslik summa (400 eurot) riigituludesse.

Vooremaa