PRIAst saab toetust põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks

Tänavu 14.-22. detsembrini võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) põllumajandustootjatelt vastu taotlusi põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse saamiseks, teatas PRIA pressiesindaja.

Nii klientide kui PRIA jaoks on uudne see, et esmakordselt võetakse investeeringumeetme taotlusi vastu ainult uues elektroonilises iseteeninduskeskkonnas ehk uues e-PRIAs ja ka taotluste menetlemine toimub uues IT-süsteemis.

“Uute lahenduste kasutamine võimaldab taotluste menetlemist kiirendada – varasema 120 tööpäeva asemel teeb PRIA otsused 90 tööpäeva jooksul, 27. aprilliks,” ütles PRIA arendusbüroo juhataja Rauno Aun. “Usume, et e-PRIA kasutamine pole kellelegi ületamatuks probleemiks, kuid klientide soovidele vastu tulles pikendasime taotluste vastuvõttu: varem välja kuulutatud 18. detsembri asemel kestab vastuvõtt 22. detsembril kella 23.59-ni.”

Toetust võib üks taotleja programmperioodi jooksul saada kuni 500 000 eurot ning toetus saab abikõlblikust kulust moodustada kuni 40 protsenti. Toetuse piirmäär sõltub kavandatavast investeeringust.

Toetuse saamise tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega. Kõik juhised<http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/tulemuslikkuseparandamine_kolmasvoor/> taotluse täitmiseks ja e-PRIA kasutamiseks on kättesaadavad PRIA kodulehewww.pria.ee<http://www.pria.ee> kaudu, abi saab küsida infotelefonil 7377 678. PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on ka kliendiarvutid, mille kasutamiseks saab broneerida aja ning paluda klienditeenindajalt tuge e-PRIA kasutamisel.

Maaelu arengukava 2014-2020 käesoleva meetme taotlusvoor on tänavu kolmas ja 422 kliendile on juba määratud ligi 50,7 miljoni euro ulatuses toetusi. 2014-2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele “Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” on 146 mln eurot, käimasolevaks taotlusvooruks on eraldatud 24 mln eurot.
Vooremaa