PRIA maksis toetuseks toetusteks rekordsumma

  1. 2018. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 21 410 kliendile kokku 323,8 miljonit eurot ameti vahendatud toetusi.

Paljud PRIA kliendid soovisid toetusi mitmest meetmest – väljamakseid tegi PRIA 2018. aastal kokku ligi 68 000 taotluse põhjal 80 toetusmeetme raames. Mullu põllumajandustootjatele, kalandussektorile, avaliku sektori asutustele, MTÜ-dele ja teistele välja makstud toetuste kogusumma oli 2017. aastaga võrreldes ligi 17,1 miljonit eurot suurem.

VOOREMAA