PRIA maksis mullu taotletud otsetoetusteks välja 110,8 miljonit eurot

Möödunud aasta kevadel said põllumehed ja loomapidajad taotleda kaheksat liiki uusi otsetoetusi ning nüüd on PRIA-l ka otsused ja väljamaksed tehtud: kokku määrati toetusteks 110 836 297 eurot, teatas PRIA pressiesindaja.

Tingimused toetuste saamiseks olid varasemaga võrreldes palju muutunud ning mitu toetuseliiki päris uued. Suurim sihtgrupp on 14 836 ühtse pindalatoetuse (ÜPT) saajat, kellele määrati ligi 72,6 mln eurot 929 136 hektari hooldamiseks. Jõgevamaa taotlejad said ühtset pindalatoetust 5 532 120 eurot.

 

“Paljud ÜPT saajad avastasid alles makse laekumise aegu, et tänavu oli ÜPT ühikumäär varasemast madalam, aga lisaks ÜPTle maksti sama maa kohta ka kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk nn rohestamise toetust,” selgitas otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell suurimat muudatust. Rohetamistoetust saadi Jõgevamaal 2 465 707 eurot.

“Kõige ilmekamalt näitab aastate lõikes taotlemiste mahtu just ÜPT pinna ja taotlejate arvude dünaamika,” ütles Trell. “Võrreldes 2014. aastaga on 2015. aastal ÜPT pind praktiliselt samaks jäänud. Toetusesaajaid on küll paarisaja võrra vähem, aga seda põhjustab väiketootjatele mõeldud uue toetuse rakendumine: seda ei maksta samaaegselt ÜPTga.”

Alla 40 aasta vanused taotlejad võisid esmakordselt saada kuni 39 hektari eest toetust kõrgema ühikumääraga ehk lisaks ÜPT-le ja rohestamisele 19,87 €/ha. Jõgevamaa noortootjatele maksti välja 13 854

eurot. Uus oli ka puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus, mille ühikumäär on otsetoetuste hulgas kõige kõrgem, 572,86 eurot/ha. Jõgevamaal saadi seda toetust 2 294 eurot.

Loomade kasvatamise otsetoetuseid võisid saada kuni 25 ammlehma, kuni 100 piimalehma ja 10- kuni 100-pealise ute- ja/või kitsekarja pidajaid. Ammlehmatoetust tuli meie maakonda 29 949 eurot, piimalehma toetuts 91 535 eurot ja ute/kitsepidajatele maksti 15 281 eurot.

2015.aastal võisid need otsetoetuste taotlejad, kelle prognoositav toetuste summa jääb suhteliselt väikeseks, liituda väikepõllumajandustootja kavaga. Liitunutel ei tule täita rohestamise nõudeid ja toetuse suurus on maksimaalselt 1250 eurot aastas. Väiketootja toetuse saajaid on 1020. Väiketootja78 136

Toetust ei määratud kõigile taotlenutele ja erinevatel põhjustel toimus ka vähendamisi. Rikkumiste tõttu said mittemääramise otsuse 376 taotlejat ning toetust vähendati 2241 kliendil. Kokku jääb erinevate rikkumiste tõttu välja maksmata 2,9 mln eurot.

Kõigil, kes esitasid taotluse hilinenult pärast vastuvõtu põhiperioodi ehk 26. maist kuni 19. juunini, vähenes summa üks protsent iga hilinetud tööpäeva kohta. Lisaks kehtestas Euroopa Komisjon ka 2015. aasta otsetoetuste puhul nn finantsdistsipliini -taotleja otsetoetuste üle 2000 euro ulatuvat summat tuli vähendada 1,393041 protsendi võrra Euroopa Liidu kriisireservi kogumiseks. Vähendus tehti 5702 kliendile, kokku 1,28 mln eurot.

Määratud toetuste summadest tasaarveldatakse vajadusel klientide varasemaid võlgnevusi. Eraisikute summadelt on kinni peetud tulumaks ja kantud üle maksuametile.

Kõiki otsetoetusi rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu eelarvest. Toetused on suunatud maakasutajatele maa heas põllumajanduslikus korras pidamiseks ja tootmiskulude hüvitamiseks. Loomakasvatuse otsetoetused pakuvad tuge väiksemate karjade pidajaile.

Vooremaa