PRIA alustas piimalehmade ja seakasvatuse erakorralise toetuse väljamaksmist

  1. Neljapäeval, 17. detsembril valmisid PRIAs otsused Euroopa Liidu erakorralise toetuse maksmiseks 2115 piimatootjale kogusummas 7 920 998 eurot ja 106 sealihatootjale kogusummas 2 639 806 eurot, mis hakkab nende kontodele jõudma järgmisel nädalal, teatas PRIA pressiesindaja.

Toetuse eesmärgiks on anda Eesti piima- ja sealihatootjatele erakorralist toetust, mis aitaks neile osaliselt hüvitada pikalt püsinud turuhäiretest ning väga madalatest kokkuostuhindadest tingitud majanduslikku kahju. Toetus on mõeldud neile põllumajandustootjatele, kes oma toodangut tegelikult turustavad ning on halva turuolukorra tõttu kahju kannatanud.

Piimasektoris makstakse erakorralist toetust piimatootjale, kes tänavu 15. septembri seisuga pidas põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt üht piimatõugu lehma. Seakasvatussektoris saavad toetust sealihatootjad, kes tänavu 15. septembri seisuga pidasid seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud III piirangutsoonis sigu või väljaspool III piirangutsooni emiseid. Samuti peab seakasvataja olema teatanud põllumajandusloomade registrile 1. mai seisuga peetavate sigade või emiste arvu tegevuskohas.

Jõgevamaal saab piimalehma toetust 132 loomapidajat summas 759 202 eurot, seakasvatajate  toetust saab 13 loompidajat, toetuste summa on 118 419 eurot.

Toetust ei maksta VTA ettekirjutuse alusel hukatud sea kohta, Maaelu Edendamise Sihtasutuselt seapidamise lõpetamise toetust taotlenud sealihatootjaile ega neile, kelle summa jääb alla 100 euro.
Toetusi makstakse loomade kohta järgmiste ühikumääradega: piimatõugu lehm – 85,65 eurot; siga – 27,24 eurot; emis – 13,62 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Liidu ja Eesti eelarvest.
Erakorralise toetuse saamiseks ei olnud loomakasvatajatel vaja PRIA-le taotlusi esitada, toetuste määramine toimub PRIA registrite osakonna menetletud andmete põhjal.
Vooremaa