Postiteenus kolib kauplustesse

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis arutamiseks postiseaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse, millega alustatakse postiseaduse ümbertöötamise protsessi sooviga viia postiteenus vastavusse inimeste muutunud tarbimisharjumustega. Võimalik seadusemuudatus ei halvenda universaalse postiteenuse kättesaadavust, kirju toimetatakse ka edaspidi kätte viiel ja perioodikat kuuel päeval nädalas, tearas ministeeriumi avalike suhete nõunik.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal selgitas, et kuna muutunud on inimeste tarbimisharjumused, tuleb üle vaadata ka regulatsioonid.

“Paberkirjade saatmist on jäänud järjest vähemaks, eelmisel aastal oli lihtkirjade langus 15  protsenti. Ka postkontoritesse pole inimestel enam nii sageli asja. Samas on aga märgatavalt tõusnud pakkide saatmine ja saamine pakiautomaatide kaudu,” ütles majandus- ja taristuminister. “Möödunud aastal langes postkontorites pakiteenuste kasutamine 30 protsenti, samal ajal kasvas pakiautomaatides teenuse tarbimine 58%. Pakiautomaatide pakid ületavad juba neljakordselt postkontorite kaudu liikuvate pakkide hulka ja see trend jätkub.”

Inimeste muutunud tarbimisharjumused on ka põhjus, miks üha enam viiakse nii Eestis kui mujal maailmas postiteenused kohtadesse, kus inimene nii või teisti käib ehk näiteks kauplustesse või välitingimustes alati avatud pakiautomaatidesse.

“Kauplustes postiteenuste pakkumine on mugavam mõlemale osapoolele – igaüks meist käib seal nii või teisti, samas ühes kohas mitme asja korraldamisega hoiaksime kokku väärtuslikku aega, postiettevõte saab aga alakasutatud kontoritest vabanevate vahenditega rajada rohkem pakiautomaate, et arenev e-kaubandus oleks mugavalt kasutatav igal kellajal,” ütles Michal.

Postiteenuse kättesaadavus muudatuste tulemusel ei halvene, sest postiteenuse osutaja tagab endiselt postiseaduse paragrahv 37 lõige üks alusel postisaadetiste kogumise ja saajale kättetoimetamise kõigil tööpäevadel ning mitte vähem kui viiel päeval nädalas ja üks kord päevas kogu Eesti territooriumi ulatuses ning vähemalt 90 protsenti lihtsaadetistest toimetatakse saajale kätte üleandmise päevale järgneval tööpäeval.

2014. aastal oli Eesti Posti andmetel universaalse postiteenuse osutamiseks ettenähtud postkontoritest 224 postkontoris universaalse postiteenusega seotud tehinguid päevas vähem kui tunni jagu. Postkontor peab aga seaduse järgi olema avatud vähemalt viiel päeval nädalas ja kaks tundi päevas. Kõikidest olemasolevatest kirjakastidest postitatakse Eesti Posti andmetel 700 kirjakasti kuni üks kiri nädalas või isegi harvem, 46 protsenti kirjakastidest on sellised, kuhu postitatakse kuni üks kiri päevas.

Selline olukord mõjutab negatiivselt postiteenuse kvaliteeti ning teenuse osutamise efektiivsust ja suurendab kahjumit, samuti seab see ohtu ettevõtte suutlikkuse investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja alternatiivsetesse postiteenuse osutamise kanalitesse.

Eesti Postil, kellele kuulub Omniva kaubamärk, on juba kogemused postiteenuse viimisel kauplustesse ning suuremate kaubanduskettidega ka olemas sellealane koostöö, kus kaupluse klient saab soovi korral tarbida ka postiteenust. Lisaks on Omnival järjest laienev ööpäevaringselt kasutatav pakiautomaatide võrgustik ning postiteenust saab tarbida ka kirjakandja vahendusel.

Vooremaa