Põltsamaal toimub kontaktivaba kogumisring

Koostöös Põltsamaa Greidiga korraldab vallavalitsus Põltsamaa linnas ka tänavu haljastusjäätmete kogumisringid. Need toimuvad 11.–12. mail ja on eriolukorrast tingituna seekord kontaktivabad. 
Kõigil soovijatel palutakse 11. mai hommikuks oma haljastusjäätmed (puulehed, sammal, kuluhein ja peenoksad) panna kottidesse ning jätta kotid tänava äärde krundi piirile.
Kui kott sisaldab lubamatuid jäätmeid, jäetakse see maha. Kogumisringide teekond on sarnane eelmiste kogumisringidega.

VOOREMAA