Põltsamaal näeb trükivalgust esimene pärimuslugemik

Oktoobri lõpus ilmub Põltsamaal raamat “Varese mõttest sündinud”, mis  toob ära 35 valitud pala Põltsamaa kihelkonna erinevaist paigust, teatas raamatu koostaja.

Lühematest ja pikematest juttudest koosnevat teost võib käsitleda ka  esimese Põltsamaa pärimuslugemikuna.

Suur osa lugudest on kogutud ja üles kirjutatud enam kui sada aastat  tagasi. Need annavad aimu tollaste Põltsamaa inimeste eluolust, mõtetest  ja ebausukombestikust. Muinasjutulaadsete lugude vahele on pikitud seiku  Põltsamaa ajaloost, mis mõjuvad täna ehk uskumatuna, kuid väärivad  põhjalikumat tähelepanu ja uurimist.

Nii näiteks on üldteada fakt, et Põltsamaa sai linnaõigused 1926.  aastal. Postimees aga kirjutab mõned aastad hiljem huvitavast leiust  Kamari külast, milleks olnud ümmargune vasest pitsat kirjaga PÖLTSAMA  LINNA TALLORAHVA KOGGOKONNA POLIZEI. See olnud mõisaaegne ja lubanud  reporteril oletada, et nende Põltsmaa linnaõigustega on üks keerulisem  lugu.

Viimastel aastatel on Põltsamaal ilmunud mahukad uurimused raamatukogu,  tervishoiuasutuste ja muuseumi tegevusest. Need on pigem faktitihedad  akadeemilised tekstid, mille eesmärk on talletada ja lugejani tuua  organisatsioonide ajalugu.

“See on natuke teistsugune raamat Põltsamaast,” ütles koostaja Raivo  Suni. “Raamat tõstab esile kohaliku suulise pärimuse ja avab ukse  maailma, kus tegelasteks on lihtsad inimesed oma mõtete ja  maailmatunnetusega. Kõige õigem oleks ehk öelda, et see on esimene  Põltsamaa pärimuslugemik.”

Raamatu muudab eriliseks see, et kõik lood on illustreeritud Põltsamaa Kunstiseltsi liikmete poolt. Iga kunstniku töö on ainulaadne ja põnev. Raamatu koostas Raivo Suni ning selle kujundasid Erelin Kallas ja Ingrid Grünvald. Raamatu väljaandmist toetas Kultuurkapitali Jõgevamaa ekspertgrupp ja see on autoripoolne kingitus Eesti 100. sünnipäevaks.

Vooremaa