Põltsamaa vald algatas Mõttenoppe

Selleks, et Põltsamaa valla üldplaneering igale kodanikule kasulikuks ja kasutatavaks teha ning paremini kaasata selle koostamisse aktiivseid kodanikke, loodi valla kodulehele link MÕTTENOPE.


Mõttenoppes oodatakse elanike ettepanekuid näiteks kergliiklusteede rajamiseks või puhkealade kavandamiseks. Ettevõtjad saavad aga aidata sõnastada teede või elektrivõrguga seonduvad kitsaskohad, mis pärsivad täna tootmisalade arengut jpm.

Veebis liikudes mõttenoppe lingi kaudu oma koduküla peale, saab sinna lisada ettepanekuid ja ideid.

VOOREMAA