Põltsamaa uus katel käivitus edukalt

Energiaettevõte Adven Eesti investeeris ligi 400 000 eurot Epiimale ja Põltsamaa linna kaugküttevõrku soojust tootva katla vahetusse. Tänaseks on katel edukalt käivitunud, teatas ettevõte.

Põltsamaale toodab järgnevatel aastatel soojust Saaremaa marmelaaditehasest soetatud vähekasutatud katel. Kütusena on Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juhi Mati Tatari sõnul katlamajas kasutusel tänases turuolukorras stabiilseimat ja soodaimat hinda võimaldav biomass.

“Katel käivitus edukalt ja tänaseks on tehtud kõik vajalikud korrektuurid, et tagada tootmisel kõrgeim võimalik kasutegur ja kindel töörežiim,” selgitas Tatar ja rääkis, et tänu uue katla paigaldamisele on soojuse tootmine nüüd varasemast märksa efektiivsem.

“Kõrgem kasutegur ja varustuskindlus aitavad hoida soojuse hinda kontrolli all. Vanad 1975. aastast pärit tootmisseadmed vajanuksid käigushoidmiseks sagedasi hooldus- ja remonditöid. Soodsa hinna tagamiseks on oluline teha õigeaegseid investeeringuid,” selgitas ta. Aastaks 2020 rajab Adven Eesti Põltsamaale aga sootuks uue katlamaja.

Epiima territooriumil asuvas biokütusel töötavas aurukatlamajas toodetakse soojusenergiat Põltsamaa linna kaugküttevõrku ning tööstuslikku auru piimatööstuse tarbeks. Aurukatlamaja kolme katla koguvõimsus on 12 MW. Puiduhakke kõrval on katlamajas kütusena kasutusel ka maagaas ja põlevkiviõli.

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub klientidele vajadustele vastavaid energialahendusi. Ettevõte pakub energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Adven Eesti on üks Eesti suurimaid soojuse tootjaid, tegutsedes neljateistkümnes kaugküttepiirkonnas üle Eesti.

Vooremaa