Põllumajandussektori toodangu väärtust hoiab tänavu teraviljakasvatus

Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuseks kujuneb tänavu esialgsel hinnangul ligikaudu 0,9 miljardit eurot (-2 protsenti), teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond. Põllumajandussektori ettevõtjatulu jääb 15 protsenti väiksemaks võrreldes 2014. aastaga, selgub maaeluministeeriumi ja statistikaameti koostöös valminud 2015. aasta põllumajandussektori majandustulemuste esialgsest hinnangust.

Teravilja ja rapsi rekordsaak aitas kaasa taimekasvatustoodangu väärtuse suurenemisele 11 protsendi võrra. Samas väheneb loomakasvatustoodangu väärtus 15 protsenti. Nii piimatootmis- kui seakasvatussektorit mõjutab realiseerimishindade langus, millele lisandub loomade arvu vähenemine osaliselt sigade aafrika katku või ettevõtete raskustesse sattumise tõttu.

Aasta lõikes stabiilsena püsinud sisendite hinnad langesid pisut võrreldes eelmise aastaga ja vähendasid kulutusi vahetarbimisele kahe protsendi võrra. Tehtud investeeringute väärtuse suurenemine kajastub kulumi kaheksaprotsendilises kasvus. Kogukulude muutus ületab toodangu väärtuse muutuse, mistõttu tootmistegurite kasutamise efektiivsus väheneb kaheksa protsenti ja lisandväärtust toodetakse ca 30,5 miljonit eurot vähem kui eelneval aastal. Sissetuleku- ning muude tootmistoetuste kogusumma, 156 mln eurot, moodustab loodud lisandväärtusest 43 protsenti.

Tootmisteguritulust kaetavad tööjõu- ja rendikulud on hinnanguliselt samuti suurenenud, intressikulud veidi vähenenud. Põllumajandussektori ettevõtjatulu jääb tänavu 15 protsenti väiksemaks võrreldes 2014. aastaga.

EUROSTAT avaldab Euroopa Liidu liikmesriikide vastavad andmed 15. detsembril 2015.
Vooremaa