Politseinikud koos vabatahtlikega aitavad lapsed turvaliselt kooli

Laste ohutu koolitee tagamiseks on politseinikud koos vabatahtlikega septembri esimesel nädalal suurendatud jõududega liiklust rahustamas, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

“Sügise saabudes lisandub liiklusesse hulk noori, kes on suvepuhkust veetes tihedamast liiklusest eemal olnud ning kes alles alustavad kooliteed ja võtavad esimesi ohutu liiklemise põhimõtteid omaks,“ kirjeldas politseileitnant Hannes Kullamäe. „Parima ettevalmistuse noortele annavad lapsevanemad, kes käivad koos lastega koolitee läbi ning jagavad näpunäiteid ohutuks liiklemiseks.”

Noorte liiklejatele parimaks õpetajaks on täisealiste järjepidev hea eeskuju. “Alles hiljaaegu levis video, kus isa tormas lapsega liiklustihedal ajal keelatud kohas üle tee. Sõidukiga kokkupõrkest lahutas vaevu mõni meeter ja sekund,” rääkis Kullamäe. Ta rõhutas, et eranditult kõigil tuleb sõiduteed ületada selleks ette nähtud kohas.

Kuna inimesed ja sõidukid koonduvad suuresti tagasi linnatänavatele, on politseinike ja vabatahtlike tähelepanu koolialgusperioodil suunatud ennekõike liikluse rahustamisele. “Liikluskoormuse tõustes muutuvad inimesed pisut närvilisemaks, tähelepanu võib enam hajuda, hakatakse kiirustama. Kõik see omakorda kasvatab õnnetustesse sattumise riski. Seetõttu palume autojuhtidel olla tähelepanelikud ning kindlasti vähendada vöötrajale lähenedes kiirust. Asjatuid pingeid ja kiirustamist aitab vältida, kui sõitu tööle või kooli piisava ajavaruga planeerida,” soovitas Kullamäe.

Seoses koolialgusega on ainuüksi Harjumaa ristmikel ja vöötradade läheduses liiklejaid abistamas üle 250 politseiniku ja koostööpartneri. Muuhulgas tagavad laste turvalist kooliteed üle Eesti veel abipolitseinikud, munitsipaalpolitseinikud, naiskodukaitsjad ja teised vabatahtlikud.

Viimase kolme aasta võrdluses on jalakäijate osalusel juhtunud liiklusõnnetuste osakaal olnud stabiilselt samas suurusjärgus. Näiteks, kui tänavu on Eestis juhtunud liiklusõnnetustes hukkunud 13 ning viga saanud 220 jalakäija, siis mullu samal ajavahemikul hukkus üheksa ja sai viga 215 jalakäijat.

Vooremaa