Politsei tuletab meelde, kuidas käituda liiklusõnnetuse korral

Viimastel nädalatel on politseinikel Tartu kandis tulnud tagantjärgi tegeleda paljude selliste liiklusõnnetustega, kus pärast kokkupõrget on õnnetuses osalenud sõidukid sündmuskohalt ära liigutatud ja süü osas pole siis enam kokkuleppele jõutud või on süüdlane sootuks lahkunud, teatas politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo.

Üks selline vahejuhtum leidis aset 10. novembril kella 21.20 ajal Tartus Vabaduse puiesteel Kaubamaja ristmikul, kus sõiduautole Škoda sõitis ootamatult külge ümberreastunud tumedat värvi Audi. Mõlemad juhid peatusid ja väljusid autodest, kusjuures Audi roolis olnud mees võttis liiklusõnnetuse põhjustamise süü omaks ja pakkus välja võimaluse sõita Turu tänava bensiinijaama parklasse liiklusõnnetuse pabereid vormistama. Liiklusõnnetuse kannatajapool sõitis kokkulepitud parklasse, kuid õnnetuse põhjustanud juht talle sinna ei järgnenudki. Paraku aga ei märganud Škoda juht teise isiku kontakti võtta ega ka sõiduki registreerimisnumbrit üles märkida ja nii ta pika ninaga süüdlast ootama ja otsima jäigi.

Teisalt on aga murekohaks möödunud nädalatest välja joonistunud trend, kus liiklusõnnetuse üks osapooltest teise sündmuskohalt tervisekontrolliks haiglasse viib ning õnnetusest politsei üldsegi informeerimata jätab.

Tartu politseijaoskonna politseileitnant Kaido Iste tuletab liiklejatele meelde, et liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada või surma või tekib varaline kahju. Sellistlaadi liiklusõnnetuste puhul on oluline meeles pidada, et sündmuskohale tuleb kutsuda politsei.

Asetleidnud liiklusõnnetuse puhul tuleb võimalikult kiiresti peatada oma sõiduvahend ja selgitada välja kas avarii tulemusena sai keegi kannatada. Kui õnnetuses on inimesed viga saanud, tuleb kohe helistada hädaabinumbrile 112 ning kutsuda kohale kiirabi ja politsei. Kui liiklusõnnetuses ei ole vigastatuid ja osapooled on saanud süü osas kokkuleppele ning selles osas vaidlust ei ole, siis tuleb koheselt täita sündmuskohal kindlustuspaberid ning politsei teavitamine juhtunust ei ole siis kohustuslik. Küll on aga oluline, et kindlustuspaberid täidetaks enne sõidukite liigutamist avariikohalt.

“Oma sõiduvahendit või õnnetusse puutuvaid esemeid tohib enne politsei kohalejõudmist liigutada vaid sellisel juhul, kui teiste sõidukite liiklus on võimatu ja eelnevalt on osapooled süü osas üksmeelele jõudnud ning tunnistajate juuresolekul on ära märgitud sõiduki ja esemete asend ning jäljed. Vaieldavatel juhtudel saavad paljus aidata juhuslikud pealtnägijad. Soovituslik on leida kohalolijate seast või teie taga peatunud autojuhtide seast neid, kes nägid avariid selle dünaamikas, mitte ainult tagajärge. Pange kindlasti kirja nende inimeste nimed, telefonid ja aadressid, sest nendest isikutest ja detailidest on hilisemalt asjaolude selgitamisel palju kasu,” selgitas Iste.

Paraku aga ei ole harvad ka need juhtumid, kus süüdlane hakkab oma olukorda nähes end õigustama või siis ei ole süüdlast kohe tuvastada võimalikki. Sel juhul tuleb usaldada politseid, vormistavad nemad ju avariisid iga päev ning kindlasti teevad selgeks, kel on õigus ning kes on süüdi.

Vooremaa