Politsei tabas Jõgeval alaealist poissi peksnud mehed

Politsei selgitas turvakaamerate salvestuste ning tunnistajate ülekuulamiste pinnalt välja kaks meest, kellele esitati kahtlustus Jõgeval alaealise poisi peksmises, teatas politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo.

9. märtsil sai politsei teate, et Jõgeval Aia tänaval peksti 15-aastast noormeest. Politsei tegi kindlaks, et kuriteo toimepanemises on alust kahtlustada kahte meest. Kriminaalasja uurimisel selgus, et kahest kahtlustatavast üks võib olla seotud veel teiste peksmistega. Kohtu loal on mees vahistatud kriminaalasja eeluurimise ajaks, teise kahtlustatava suhtes on kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu.

Kahele mehele esitatud kahtlustuse kohaselt oli 15-aastane noormees liikunud kella 17 ajal mööda Aia tänavat, kui talle tuli vastu meeste grupp. Ilma eelneva konfliktita lõi üks grupis olnud mees alaealist käte ja jalgadega. Olemasolevatel andmetel lõi teine mees kannatanut ühel korral jalaga keha piirkonda. Väidetavalt üritasid teised sündmuskohal viibinud mehed lööjaid korrale kutsuda, kuid peksmine jätkus.

Sündmust pealt näinud naine teavitas kohe juhtunust häirekeskust. Sündmuskohale jõudnud politseipatrull hakkas asjaolusid välja selgitama. Läheduses oleva hoone turvakaamera salvestuste ning tunnistajate ütluste põhjal tuvastas politsei, et peksmises on alust kahtlustada kahte meest vanuses 20 ja 22 eluaastat. Kannatanu pöördus raviasutusse, kus talle osutati abi ning lasti kodusele ravile.

Jõgeva politseijaoskonna juht Ivar Dubolazov tänab pealtnägijat, kes juhtunust teatas ja tagas sellega, et politsei sai kohe hakata selgitama juhtunu asjaolusid ja seeläbi kiiresti välja selgitada noormeest rünnanud mehed. “Vägivald, ükskõik millisel kujul, on õigustamatu ja sellistest juhtumitest tuleb kohe teatada. Antud juhul sai politsei agressiivse seltskonna kiiresti kätte ning töö tõendusmaterjali ja tunnistajatega aitas välja selgitada noormehe ründamisega seotud isikud,” sõnas Dubolazov.

Peksmises kahtlustatavad peeti kinni ning viidi politseimajja. Juhtunu uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.

Üks kahtlustatavatest, 22-aastane mees on üle kuulatud ning tema suhtes on kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu. Teine kahtlustatav, varem kriminaalkorras karistatud 20-aastane mees on samuti üle kuulatud. Uurimise käigus selgus, et sama meest on alust kahtlustada veel kahe inimese löömises. Olemasolevatel andmetel leidsid need sündmused aset selle aasta veebruaris ja märtsis.

11. märtsil esitas Lõuna Ringkonnaprokuratuur kohtule vahistamistaotluse, mille kohus rahuldas ning andis loa kahtlustatavana kinni peetud mehe vahistamiseks kriminaalasja eeluurimise ajaks. Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Jõgeva politsei.
Vooremaa