Piiriveekogul seilajad ületasid ebaseaduslikult kontrolljoont

Nädalavahetusel pidasid piirivalvurid Pihkva ja Lämmijärvel kinni mitmeid lõbusõitjaid, kes puuduliku navigeerimisvõimekuse tõttu ületasid ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont, teatas politsei- ja piirivalveameti kommunikatsioonibüroo.

Mustvee kordoni politseikolonelleitnant Heiki Suomalainen kirjeldas, et nädalavahetusel reageerisid piirivalvurid kokku viiele vahejuhtumile, kus Pihkva ja Lämmijärvel ületati ebaseaduslikult ajutist kontrolljoont. “Mõnel puudusid navigatsioonivahendid või ei osatud neid kasutada. Samuti oli osa lõbusõitjaid ja nende kaptenid vähem või rohkem alkoholi pruukinud ega suutnud adekvaatselt oma asukohta määratleda,” rääkis ta.

Suomalainen lisas, et piiriveekogu on tähistatud uute kollaste toodritega, mis annavad märku piirirežiimialale lähenemisest. Peipsi järvel ankurdati toodrid 200 meetri kaugusele ajutisest kontrolljoonest ning Pihkva ja Lämmijärvel 50 meetri kaugusele ajutisest kontrolljoonest. “Kahe toodri vaheline kaugus on umbes 800-900 meetrit ning nende paigaldamisel jälgiti põhimõtet, et kõrvuti toodrid oleks teineteise nähtavuskaugusel. Ometigi oli nädalavahetusel üks juhtum, kus ajutist kontrolljoont ületati lausa toodri kõrvalt,” kirjeldas Suomalainen. Ta rõhutas, et toodrite eesmärk on muuta piirirežiimi ala veekogudel liiklejatele paremini nähtavaks ning nende järgi saab igaüks visuaalselt kontrollida oma asukohta piirijoone suhtes.

Piirivalvurid panevad lõbusõitjatele südamele, et piiriveekogule mineval alusel oleks olemas töötavad navigeerimisseadmed, kapten püsiks kaine ja jälgiks teraselt enda ja kaasreisijate ohutust ning piiriveekogul liiklemise nõuetest kinnipidamist.

Juhtumid nädalavahetusest:

Laupäeval 8. juulil kella 15.50 ajal avastasid piirivalvurid Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse mootorpaadi poolt, mille pardal oli seitse inimest. Paati juhtinud 36-aastasele mehele määrati rahatrahv.

Samal päeval kella 16.50 paiku avastasid piirivalvurid Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse mootorpaadi poolt, mille pardal oli neli inimest. Paati juhtinud 45-aastasele mehele määrati rahatrahv.

Püõhapäeva 9. juuli varahommikul avastasid piirivalvurid Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse mootorpaadi poolt, mille pardal oli kaks inimest. Kuna alus liikus Ozoletsi saare suunas, teavitati juhtunust Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.

Sama 9. juuli öösel kella 3.20 paiku avastasid piirivalvurid Mustvee sadamast kaldast umbes kolme kilomeetri kaugusele sõitnud paadi, mis ei olnud piiriveekogule väljumist nõuetekohaselt registreerinud. Piirivalve kontrollis alusel olnud nelja inimest ning selgitas, et 45-aastane paadijuht oli joobes. Tema suhtes alustati väärteomenetlust. Nädalavahetusel esines veel mitu vahejuhtumit, kus piiriveekogule minejad ei registreerinud oma tagasitulekut järvelt. Piirivalvurid tuletavad meelde, et piiriveekogule minekut ja tagasitulekut saab registreerida nutitelefonis avatava rakendusega www.piiriveekogu.ee<http://www.piiriveekogu.ee>.

Ka  9. juuli õhtul avastasid piirivalvurid Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse mootorpaadi poolt, mille pardal oli kolm inimest. Venemaa Föderatsiooni piirivalve pidas aluse ja selles viibinud isikud kinni.

Vooremaa