Piirati Peipsi järvistul liikumist

Tormi mõjul on Peipsi järve jääolud kohati oluliselt halvenenud, mistõttu kehtestati eile piirangud Peipsi järvejääle minekul.


Mustvee kordoni piirivalvur Margus Anier ütles, et kuna tugev tuul on suures ulatuses Peipsil järvejääd lõhkunud, ei ole inimestel turvaline jääle minna enne, kui olud taas paranevad.

„Lõuna prefektuuri teeninduspiirkonnas on Peipsi järvejääle minek lubatud üksnes jalgsi Jõgevamaal Sääritsa ja Raadna külade vahelisel alal ning seda kuni kolm kilomeetrit kaldast, kus jääolud on paremad. Ülejäänud järvel Jõgeva-, Tartu- ja Põlvamaa piirkonnas on jääle minek rangelt keelatud nii jalgsi kui ka mootorsõidukitega, kuivõrd seal liikudes võivad inimesed ohtu sattuda,“ toonitas Anier.

VOOREMAA