Piimandussektorile kaardistatakse uusi eksporditurge

Maaeluministeeriumis toimus põllumajandussektori, veterinaar- ja toiduameti ning maaeluministeeriumi esindajate kohtumine, kus kaardistati piimatoodete võimalikke eksporditurge. Kohtumisel osalenud leidsid, et pikemas perspektiivis peaks Eesti piimasektor keskenduma kõrgema lisandväärtusega toodete ekspordile, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

“Eestil on väga head eeldused piimatootmiseks ja meie põllumees toodab kaks korda enam piima kui me tarbime. Seega on praeguse kriisi lahendamisel keskne küsimus piimatoodangule uute turgude leidmine,” ütles maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. “Seepärast kaardistame koostöös piimasektoriga võimalikke uusi turgusid, et leida järk-järgult võimalusi nende avamiseks Eesti piimatoodangule. Kohtumisel osalenud olid ühel meelel, et pikemas perspektiivis tuleks töötada selle nimel, et saaksime eksportida pigem kõrgema lisandväärtusega tooteid.”

Ministeeriumi esindaja andis kohtumisel ülevaate potentsiaalsetest sihtturgudest, mis võiksid olla piima ja piimatoodete ekspordiks atraktiivsed, kuid mille avamiseks on vaja täiendavat tegevust ametkondade tasandil. “Koostöös ettevõtjatega saame leppida kokku konkreetsed turud, mille avamiseks vajaliku ametkondlike tõkete eemaldamisega tuleks ressursside täpsemaks suunamiseks tegeleda esmajärjekorras,” ütles Marko Gorban.

Viimase kolme aasta on jooksul piima ja piimatooteid viidud kokku 64 sihtturule, sh 39 väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki. Kolmandates riikides asuvatele turgudele on seni viidud peamiselt võid, täispiima- ja lõssipulbrit ning juustu.

“Juba praegu on piimasektorile avatud väga suur hulk erinevaid sihtturgusid ning riik pakub lisaks turgude avamisele ka mitmeid toetavaid meetmeid, mis võimaldavad nendele turgudele siseneda. Oluline on, et sektori esindusorganisatsioonid ja toiduainesektor neid võimalusi aktiivselt kasutaks,” lisas Gorban.

Maaeluministeeriumis toimunud kohtumisel osalesid toiduettevõtjad, põllumajandussektori esindusorganisatsioonid, veterinaar- ja toiduameti ning maaeluministeeriumi esindajad. 15. septembril toimus maaeluministeeriumis uute eksporditurgude teemaline kohtumine ka lihasektori esindajatega.

Vooremaa