Peipsi järve kalapüügi võimalused suurenevad

Valitsuse tänasel istungil täiendati 2017. aastaks kehtestatud kutselise kalapüügi võimalusi. Määrusesse lisati püügivõimaluste jaotus püügiks kalalaevaga Läänemerel ja väljaspool Euroopa Liidu veeala. Samuti kehtestati kaluri kalapüügiloa alusel püütavad lubatud saagid Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järvel ja Läänemerel, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Kalapüügivõimalused jaotatakse eri püügiviise kasutavate kalurite vahel, arvestades ennekõike eelmistel aastatel kokku lepitud ja väljakujunenud püügivõimaluste jaotust.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvedest püütavatest peamistest töönduskaladest suurenevad kõigi liikide püügivõimalused. Ahvena kvoot suureneb 182, koha 141, haugi 15 ja latika kvoot 111 tonni võrra. Suurenevad ka rääbise ja särje kvoodid. Eelnõu avab ka ühele Eesti lipu all sõitvale laevale võimalused lumekrabi püügiks Teravmägede piirkonnas.

Räime, kilu, tursa ja lõhe püügivõimalused lepiti kokku Euroopa Liidu kalandus- ja põllumajandusnõukogus. Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piiriveekogudel Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel lubatavad püügikogused lepiti kokku 2016. aasta novembris toimunud läbirääkimistel. Mõlemad nimetatud püügivõimalused kehtestati käesoleva määruse muudatusega täna.

Vooremaa