Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel peatatakse ahvenapüük

Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas täna käskkirja, millega peatab alates 21. septembrist kuni 31. detsembrini 2015 kaluri kalapüügiloa alusel toimuva ahvenapüügi kõikide kutselise kalapüügi vahenditega Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, sest lubatud aastasaak on piirkonnas ammendumas, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

Maaeluminister peatab kooskõlas kalapüügiseaduse paragrahv 49 lõikega üks kalapüügi kui sellele veealale kehtestatud lubatud saak on ammendunud 90 protsendi ulatuses. Kutselise kalapüügi võib peatada ühe või mitme maakonna, püsiasustusega väikesaare, püügivahendi, kalaliigi ja kalapüügiseaduse paragrahv 32 lõikes üks nimetatud kalapüügiloa osas.

Ministri käskkiri 2015. aasta ahvenapüügi peatamise kohta Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel avaldatakse ametlikes teadaannetes ning see avalikustatakse ka maaeluministeeriumi veebilehel ja edastatakse vastavatele erialaliitudele.

Vooremaa