Peipsi äärsed omavalitsused tahavad seakorjuste põletamist

Mustvee linn ja Torma vald pöördusid maaeluminister Urmas Kruuse poole sooviga Torma prügila lähedale maetud sigade korjustega. Omavalitsusjuhtide soov on, et seakorjused üles kaevataks ning põletataks, teatasid omavalitsusjuhid.

Omavalitsusjuhid tuletasid meelde tänavu 18. augustil Mustvee kultuurikeskuses peetud rahvakoosolekul tehtud ettepanekut leida võimalused Torma prügila kinnistule maetud sigade Aafrika katku surnud kodusigade utiliseerimiseks. Ühe võimalusena pakuti välja loomade üleskaevamine ja põletamine.

“Oleme seisukohal, et vaatamata keskkonnaministeeriumi ja veterinaarameti vastuväidetele, on siiski õige tulla vastu piirkonna rahva soovidele. Matmisalale tuleks tuua seapõleti, korjused üles kaevata ning põletada. Vastasel juhul tuleb tagada loodud loomsete jäätmete matmispaiga nõrgvee puhastamine ning võtta kasutusele kõik abinõud, mis aitavad vältida põhja- ja pinnavee ning Peipsi järve reostamist,” leiab Torma vallavanem Triin Pärsim.

Mustvee linnapea Max Kaur peab samuti antud sammu õigustatuks. “Kuna matmisalal ei ole tehtud keskkonnauuringuid ja aset leidnud matmisviisi korral on bio ja keskkonnaohutuse väide oletuslik, siis palume selgitada ministril riigi tegevuskava matmisala seires 1, 5 ja 10 aasta perspektiivis.”

Kohalikud elanikud ja ettevõtjad on siiralt mures elu- ja looduskeskkonna ohutuse pärast. Eriti olukorras kui on üldteada fakt, et Torma prügila ladestusalade ehitamisel oli peamine väljakutse leida lahendused liigse pinnavee ära juhtimiseks, kogumiseks ning puhastamiseks.

“Ka Vene Föderatsiooni loodusekaitse minister Sergei Donskoi oma kirjas Eesti võimudele juhtis tähelepanu võimalikule keskkonnamõjule, eriti Peipsi järvele ning samuti leidis, et korjuste likvideerimine oleks ainuõige samm,” viitab Mustvee linnapea.
Peipsi äärsed omavalitsused loodavad koostööle ministeeriumitega kõigi nende probleemide lahendamiseks. Samuti oodatakse riigikogu maaelukomisjoni aktiivset positsiooni antud küsimustes.

Vooremaa