Pala ja Tabivere saatus lõplikult selge

Valitsus kinnitas neljapäevasel istungil haldusterritoriaalse korralduse muudatused, mille järgi viiakse omavalitsuste ühendamised lõpuni 12 varasemalt tehtud ettepaneku järgi. Tabivere vald Jõgevamaalt ühendatakse Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu vallaga ning uue omavalitsuse numeks saab Tartu vald. Kallaste linn ja Pala vald ühendatakse Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara vallaga, uue omavalitsuse nimeks saab Peipsiääre vald, teatas rahandusministeeriumi avalike suhete osakond.

Kuuest ühendamisettepanekust loobuti ja neli ettepanekut saadeti piirkondlikele komisjonidele uuesti hindamiseks.
“Omavalitsused on teinud ära suure töö ning eelkõige tänan neid omavalitsusjuhte, kes suutsid ühinemised läbi viia vabatahtlikus etapis. Samas oli ka neid, kes seda ei suutnud või ei tahtnud ning jäid ootama valitsuse otsust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. “Analüüsisime ja kaalusime põhjalikult kõiki argumente, mida ühinemisettepaneku saanud omavalitsused meile esitasid. Iga omavalitsus on väga eriline ning seetõttu polnud ka otsused kerged.“
Kohalike omavalitsuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlused omaalgatuslikeks ühinemisteks tuli esitada maavanemale hiljemalt 2017. aasta 1. jaanuariks  Seejärel tegi valitsus veebruaris ühinemisettepaneku kõikidele omavalitsustele, kes aasta alguseks ei jõudnud ühinemise osas kokkuleppele või ei täitnud haldusreformi 5000 elaniku kriteeriumi. Ettepanek puudutas 104 omavalitsust, kellest ettepanekuga nõustus 39 ja ei nõustunud 65 omavalitsust.
Haldusreformi eesmärk on selliste omavalitsuste moodustamine, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.
Varasemalt on erandi saanud neli saarvalda – Kihnu, Ruhnu, Muhu ja Vormsi.
Otsuse järgi jääb praegu alles 83 kohalikku omavalitsust – 16 linna ja 67 valda.
Kaks ettepanekut on valitsuses juba varasemalt kinnitatud: Pöide valla ühendamine teiste Saaremaa omavalitsustega ja Puka valla ühendamine Otepää vallaga ja Sangaste vallaga.
Kuuest ühinemisettepanekust loobuti: Loksa linna (2738 elanikku) ühendamine Kuusalu vallaga;  Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna (4772 elanikku) ühendamine Sillamäe linnaga (kuid Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa antakse siiski üle); Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla ühendamine ning Illuka valla ning Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga lõpetatakse ainult Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla osas; Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla (kokku 4982 elanikku) ühendamine Saarde valla ja Surju vallaga (4873 elanikku); Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla (4962 elanikku) ühendamine Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga; Antsla valla ja Urvaste valla (4649 elanikku) ühendamine Orava valla ja Vastseliina valla ning Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga.
Nelja ühinemisettepaneku osas küsitakse uuesti arvamust: Keila linna, Keila valla, Padise valla, Paldiski linna ja Vasalemma valla ühendamine; Haljala valla ja Vihula valla ühendamine Rakvere valla ja Sõmeru vallaga; Luunja ja Tähtvere valla liitumine Tartu linnaga; Nõo valla ühendamine Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu vallaga.
12 ühinemisettepanekut viiakse esitatud ettepaneku järgi lõpuni: Emmaste valla ja Pühalepa valla ühendamine Hiiu valla ja Käina vallaga, tekib Hiiumaa vald; Lüganuse valla ühendamine Kiviõli linna ja Sonda vallaga, tekib Lüganuse vald; Illuka valla ühendamine Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga, tekib Alutaguse vald;  Koeru valla ühendamine Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla ja Koigi vallaga, tekib Järva vald; Rakke valla liitumine ja Väike-Maarja vallaga, tekib Väike-Maarja vald; Tõstamaa valla ühendamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga, omavalitsuse nimeks jääb Pärnu linn; Juuru valla ühendamine Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla vallaga, omavalitsuse nimeks jääb Rapla vald; Kambja valla ühendamine Ülenurme vallaga, omavalitsuse numeks jääb Kambja vald; Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla ühendamine ning Misso valla Luhamaa nulga üleandmine ühineva omavalitsuse koosseisu tekib Setomaa vald; Orava valla ja Vastseliina valla ühendamine Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga, tekib Võru vald.

Vooremaa