Paides antakse noorsootöö uudsele tugitegevusele stardipauk

Teisipäeval, 22. septembril toimub Paides infopäev noortekeskustele, kes soovivad käivitada Eestis aastatel 2015-2018 noorsootöö valdkonnas uudse tugitegevuse, teatas Eesti ANK.

Tugitegevuse toel soovitakse tuua kooli ja tööturule eeskätt 15-26-aastaseid noori, kes on mingil põhjusel õpingutest või tööst kõrvale jäänud. Programmis osalevad noortekeskused võtavad eesmärgiks leida üles tuge vajavad noored ja pakkuda neile individuaalset ja pikaajalist tuge läbi noorsootöö võimaluste, toetamaks nende valmisolekut pöörduda tagasi
haridusse või tööellu. Kokku soovitakse kolme aasta jooksul kaasata programmi 8700 noort üle Eesti.

“Ühiskonna hoiakud on muutunud ja noori on kerge hukka mõista,” ütles programmi eestvedaja, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht Heidi Paabort. “Kui sageli aga mõtleme sellele, et need samad noored vajavad tegelikult abi ja tuge.” Paaborti sõnul on valikud mitmekülgseks arenguks ja ühistegevuseks Eestis noorte jaoks ebavõrdsed. Need aga mõjutavad noorte võimalusi hariduses, tööturul ja tervises.

Tugitegevusi hakkab ellu viima Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Seda koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
Vooremaa