Päästeteenistuse aumärgid sai meie maakonnast neli inimest

Teisipäeval andsid siseminister Andres Anvelt ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeenistuse aumärgid, millega autasustatakse päästetöötajaid, samuti teisi kodanikke vapruse eest inimeste ja vara päästmisel ning silmapaistvate teenete eest päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel. Päästeteenistuse medali pälvisid Pajusi vallavanemReet Alev ja lõuna päästekeskuse Põltsamaa päästekomando meeskonnavanemUrmas Ojala, Elupäästja III klassi medali lõuna päästekeskuse Jõgeva päästekomando päästjad Erki Juht  ja Rauno Juht ning päästeameti peadirektori tänukirja ja hinnalise meene keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo juhataja Dora Kukk.

Kokku omistati 54 aumärki: üks suur kuldrist, kolm hõberisti, 35 päästeteenistuse medalit ja 15 elupäästja medalit. Lisaks kolm missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused. Ühtekokku tunnustati 78 inimest.

Vooremaa