Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkursi võitjate hulgas oli Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilase töö

Selgusid õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde üle-eestilise konkursi võitjad, 5. -7. klassi arvestuses pälvis kolmanda koha Põltsamaa ühisgümnaasiumi õpilane Karoliina Kolts tööga “Tuultolmlevad taimed sarapuu ja kask” . Tänavu kvalifitseerus konkursile 40 uurimust. Retsensentide hinnangute põhjal kutsuti Tartu loodusmajas peetud konverentsile oma töid esitlema kümme parima põhikooli ja kümme parima gümnaasiumi vanuseastme uurimistöö autorid. Aktiivse osaluse ja suurepäraste töödega paistsid sel aastal eriti silma Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased, teatas Tartu Loodusmaja.

Retsensentide ja žürii hinnangute põhjal saavutasid esikolmiku kohad järgmised tööd:

V.-VII klassi arvestuses

I koht Kristo Kakkum ja Cathrin Benita Poopuu tööga “Mäger (Meles meles): bioloogia. Mägra populatsiooni suurenemisega seonduvad probleemid Saaremaal” Aste põhikoolist ja Saaremaa ühisgümnaasiumist; II koht Marie Eike Rebane tööga “Merekultuuriaasta 2016: mereprügi Saaremaa randades” Saaremaa ühisgümnaasiumist ja III koht Karoliina Kolts Põltsamaa ühisgümnaasiumist tööga “Tuultolmlevad taimed sarapuu ja kask”

VIII.-IX klassi arvestuses

I koht Maiann Pukka Vändra Gümnaasiumist tööga “Lammaste siseparasiitide esinemine Sohlu küla talude lammastel”; II koht Gendra Allikmaa ja Huberta Karma Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Radioaktiivne radoon Saaremaa õhus ja selle mõõdetavus Vernier´ 
kiirgusmõõtjaga” ning III koht Liisa Õunpuu ja Roosmarii Sarapuu Saarema ühisgümnaasiumist tööga “Tumepunane neiuvaip (Epipactis atrorubens): bioloogia ja levik 

Saare maakonnas”

X.-XII klassi arvestuses

I koht Brita Laht Saaremaa Ühisgümnaasiumist tööga “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas”; II koht Piia Tomingas Läänemaa ühisgümnaasiumist tööga “Coeloglossum  viride populatsioonidünaamika Eestis (1998–2015) ja Keemu rannaniidul  (1998–2016). Muutliku hooldamise mõju liigi arvukusele Keemu rannaniidu näitel (2015–2016)” ja III koht Britha Kuldsaar Saaremaa ühisgümnaasiumist tööga “Vaktsineerimine-poolt ja vastu Kuressaare elanikkonna seas”.

Sel aastal esindab Eestit Hollandis toimuval rahvusvahelisel  keskkonnaalaste projektide olümpiaadil (INESPO) eelmise aasta  keskmise vanuseastme võitnud õpilase Art Villem Adojaani uurimus  “Kalakajaka noka ja jalgade värvuse ning linnu seisundi seostest”.

Alates 2009. aastast korraldab konkurssi Tartu loodusmaja koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.Keskkonnaalaste uurimistööde konkurssi toetasid haridus- ja 
teadusministeerium, RMK, Krisostomus, Total Eesti OÜ ja Eestimaa Looduse Fond.

Lisainfot konkursi kohta leiab http://uurimistoodekonkurss.wordpress.com/

Vooremaa