Omavalitsustel tuleb 1. septembriks esitada kava huvihariduse ja –tegevuse toetuse kasutamiseks

Kohalikud omavalitsused peavad riigi poolt huvihariduse ja -tegevuse  täiendavaks rahastamiseks mõeldud miljonitest eurodest osa saamiseks  esitama Eesti Noorsootöö Keskusele 1. septembriks kava, kuidas toetust  kasutatakse, teatas haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakond.

Riik toetab omavalitsusi noorte huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavamaks muutmisel tänavu ligi 6 miljoni euroga ja alates järgmisest aastast ligi 15  miljoni euroga. Lisaraha saamiseks peavad omavalitsused eraldi või ühiselt  esitama tegevuskava, mis näitab, kuidas täiendavat toetust võimalikult tõhusalt ära kasutatakse.

Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi  märkis, et omavalitsustel on noortele pakutavate võimaluste korraldamisel ja rahastamisel jätkuvalt võtmeroll. “Seetõttu on oluline, et kogu  noorsootööd, sealhulgas huviharidust ja huvitegevusi planeeritaks tervikuna  ja perspektiivitundega ega mõeldaks ainult mõne projekti, asutuse, huviala  ega hooaja keskselt,” sõnas Ojakivi. “Tuleb vaadata tervikpilti, kus  oleks esindatud noorte mitmekülgsed huvid sõltumata sellest, kas mingit  võimalust pakub munitsipaal- või erahuvikool.”

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer ärgitab omavalitsusi  koostööle ja tegema hoogsat lõpuspurti, et täiendava toetusega loodud võimalused kindlasti noorteni jõuaks. “Oleme viimase kahe aasta jooksul teinud omavalitsustega tihedat koostööd ja aidanud neil noorte huvide toetamise läbi mõelda. Nüüd on omavalitsustel piltlikult öeldes tarvis teha vaid üks hiireklõps, et noortel sügisest rohkem võimalusi tekiks,” ütles Schlümmer. “Julgustame liituvaid omavalitsusi esitama huvihariduse ja –tegevuse plaani koos, et juba enne ühinemist oleks võimalikult täpselt paigas, kuidas noorsootööd koos arendada.” 

Eesti Noorsootöö Keskus pakub omavalitsustele tuge kava koostamisel, nõustab toetuse kasutamise planeerimist ja jälgib, et tegevuskavad vastaksid seaduses toodud kriteeriumitele.

Kinnitatud tegevuskava on esitanud juba kümmekond omavalitsust ja  ülevaatamiseks on saadetud veel 30 omavalitsuse kava. Enamus omavalitsusi on  kavade koostamisega lõpusirgele jõudmas praegu. Ülevaade, millised  omavalitsused on kava esitanud, on kättesaadav Eesti Noorsootöö Keskuse  kodulehel https://www.entk.ee/ulevaade_kavade_esitamisest.

Huvihariduses ja huvitegevuses osalemine on vajalik igale noorele, sest annab  teadmisi ja oskusi, toetab loovust, ettevõtlikku ja omaalgatuslikku  eluhoiakut ning aitab seeläbi vähendada sotsiaalse tõrjutuse riski ja ennetada riskikäitumist.

Vooremaa