Omavalitsuste liit toetas Kuningamäe lisamist tervisespordikeskuste programmi

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu (JOL) juhatus otsustas esitada regionaalsete tervisespordikeskuste programmi aastateks 2017-2020 Kuningamäe tervisespordikeskuse, teatas JOLi tegevjuht.

Liidu juhatuse koosolekul esinenud Jõgevamaa Spordiliit Kalju tegevjuht Uno Valdmets tutvustas kultuuriministeeriumi soovi saada ülevaade regionaalsete tervisespordikeskuste toetusvajadustest. Ülevaade on vajalik selleks, et algatada arutelu programmi taaskäivitamise üle.

Riigieelarvest on kultuuriministeeriumi kaudu regionaalseid tervisespordikeskusi toetatud kahel perioodil, aastatel 2003-2006 ja 2007-2011. Neil aastail on igas maakonnas looduslike liikumisradade ja vajaliku taristu väljaarendamisse riigieelarvest kokku investeeritud 3,7 miljonit eurot.

Jõgevamaalt sai mõlemal programmperioodil toetust Kuremaa tervisespordikeskus, kes sai riigilt kokku üle 240 000 euro. Aastateks 2012-2015 lepiti Jõgevamaal toetuse saajana kokku Kuningamäe tervisespordikeskus, kuid tollal toetusprogramm ei avanenud.

Nüüd pöördusid maakondlikud spordi- ja omavalitsusliidud kultuuriministri poole palvega käivitada tervisespordikeskuste programm aastateks 2017-2020.

“Kultuuriministeerium on nõus esitatud ettepanekut arutama riigi eelarvestrateegia 2017-2020 koostamise raames järgmise aasta alguses,” teatas kultuuriminister Indrek Saar oma vastuskirjas. Et saada ülevaade toetusvajadustest, palus minister nimetada tervisespordikeskused, mida lülitada kavandatavasse programmi.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatus tegi ettepaneku nimetada programmi Põltsamaa linna ja valla piiril paikneva Kuningamäe tervisespordikeskuse. Juhul kui riik peaks tervisespordikeskuste programmi taaskäivitama, saaks Kuningamäe praeguste plaanide kohaselt riigilt igal aastal tuge 50 000 eurot.

Kuningamäe tervisespordikeskuse rajamist alustati 2002. aastal, kui Kuningamäele asuti rajama kunstmäge. Koostatud on kunstmäe eskiisprojekt, mida järgides rajatakse mäesuusatajate ja lumelaudurite jaoks õigete kalletega mägi.

Puhkeala mäenõlval lookleb valdavalt looduslikul pinnasel keskmiselt kolme meetri laiune terviserada, mis on ühendatud teisel pool linna asuva Kamari puhekalaga. Valgustatud suusarada on hetkel kokku 1,7 kilomeetri ulatuses. Alale on rajatud tiik, mille veest toodeti tänavu esimest korda suusaraja katteks kunstlund.
Vooremaa