Omavalitsuste liit kuulutab välja ideekonkursi maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamiseks

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja avaliku ideekonkursi 2017. aasta Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo korraldamiseks, teatas omavalitsuste liidu tegevdirektor.

Konkursil osalemiseks tuleb huvilistel esitada kirjalikult vabas vormis ideekavand. Kavand peab lähtuma laulu- ja tantsupeo liikumise olulistest põhiväärtustest, milleks on põlvkondade sidusus, isamaalisus, esivanemate pärand ja austav suhtumine kaasinimestesse. Samuti peab kavand toetama Jõgevamaa kohalugu ning väärtustama siin elamist ja tegutsemist.

Kuna Jõgevamaa 2017. aasta laulu- ja tantsupidu toimub üleriigilise XII noorte laulu- ja tantsupeoga samal aastal, siis soovitame kasutada noorte ja laste repertuaari valikul XII noorte laulu- ja tantsupeo kavas olevaid numbreid

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 25. aprill 2016 ja neid hindab Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu poolt moodustatud komisjon, kuhu on kaasatud valdkonna spetsialistid. Konkursi võidutööd premeeritakse 250 euroga.

Konkursi tingimused on avaldatud liidu kodulehel www.ovl.ee.
Vooremaa