Omavalitsuste haridustoetus kasvas 253,7 miljoni euroni

Valitsuses täna kinnitatud määrusega jagatakse omavalitsuste vahel 253,7  miljonit eurot haridustoetust. Suurem osa sellest – 211,7 miljonit on  õpetajate palgatoetus, mis lubab tõsta aasta lõpuks õpetajate  miinimumpalga 1050 euroni ja keskmise vähemalt 1260 euroni, teatas haridusministeerium.

Valdade ja linnade riiklik haridustoetus kasvas võrreldes eelmise aastaga  237,4 miljonilt eurolt 253,7 miljoni euroni. See sisaldab õpetajate,  direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetust ning toetust  täienduskoolitusteks, õppekirjanduse soetamiseks ja koolilõuna  pakkumiseks. Õpetajate palgatoetuse osa kasvas võrreldes eelneva aastaga 15,8 miljonit eurot ehk 211,7 miljoni euroni.

Minister Mailis Reps ütles, et omavalitsustele jagatava toetuse kasv lubab  tõsta õpetajate palku sellel aastal kahel korral. “Heast ja motiveeritud  õpetajast sõltub kümnete tuhandete laste tulevik ning kõigile osapooltele  on selge, et tugeva hariduse kestlikkuse tagamiseks peab õpetajate palk  suurenema kiiremini riigi keskmisest,” sõnas Reps. Jaanuarist on õpetajate miinimumpalk ehk minimaalse töötasu riiklik  garantii 1000 eurot ning septembrist 1050 eurot. Aasta esimesel poolel kasvab  õpetajate keskmine palk vähemalt 1200 euroni ning sügisel vähemalt 1260  euroni.

Erakoolide riiklik toetus kasvas käesoleval aastal 18,2 miljoni euroni.  Sellest 13,3 miljonit moodustab haridustoetus, mis on 16,2% rohkem kui  eelmisel aastal. Lisaks saavad erakoolid riigilt ka tegevuskulude toetust  kokku 4,9 miljoni eurot.

Vooremaa