Omavalitsused saavad toetust taotleda hoolekandeteenuste pakkumiseks

Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete töölesaamise toetamiseks saavad kohalikud omavalitused Innovest toetust taotleda 1. augustist kuni 31. oktoobrini, teatas sihtasutuse Innove sisekommunikatsioonijuht.

Sotsiaalministeeriumi eesmärk on aidata omavalitustel pakkuda hoolekandeteenuseid tööturult kõrvale jäänud inimeste tööle aitamiseks. Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist 5,3 miljoni euroga.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on Eestis sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis põhjustab tööturult kõrvale jäämist, seetõttu ongi toetuse andmise eesmärgiks tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning nende tööturule sisenemise või seal jätkamise toetamine. “Lisaks on väga oodatud projektid, mis pakuvad tegevusi, et aidata erivajadustega inimestel tööle minna või tööturul jätkata, kuna erivajadusega inimeste tööhõivemäär on siiani üsna madal,“ tõdes Luide.

Toetust on oodatud taotlema kohalike omavalitsuste üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud. Kohaliku omavalitsuse üksus peab projekti kaasama partnerina ka vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakondlik omavalitsuste liit vähemalt 50 protsenti liitu kuuluvatest üksustest. Projektide raames tuleb koostöös arendada ja osutada erinevaid hoolekandeteenuseid: koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus või väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (päevahoiu- või intervallhooldusteenus). Taotletavad toetussummad peavad jääma 50 000 ja 225 000 euro vahele. Taotlusvooru kogueelarve on 5,3 miljonit eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2016 kell 17.00 ning taotlusi saab esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee<https://etoetus.struktuurifondid.ee/> Avatud vooru tutvustamiseks toimuvad huvilistele infopäevad 23. augustil Tallinnas ja 25. augustil Tartus.

Täiendav teave taotlusvooru kohta ja infopäevadele registreerimine: www.innove.ee/struktuuritoetused/hoolekanne<http://www.innove.ee/struktuuritoetused/hoolekanne>
Vooremaa