Oktoobri keskel lõpeb rahvuskultuuri fondi stipendiumitaotluste ja projektide vastuvõtt

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 17. oktoobrini vastu taotlusi 2017. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide rahastamiseks, teatas Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks; organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja rahastamiseks.

Esimest korda osaleb jagamisel 2 allfondi. Leida Rammo Linnateatri fond on algatatud Leida Rammo poolt 2015. aasta 20. oktoobril eesmärgiga toetada Tallinna Linnateatrit ning tunnustada teatri loomingulist kollektiivi. Leida Rammo Linnateatri fond stipendiumid on mõeldud teatri kollektiivile loominguliseks tegevuseks ja enesetäiendamiseks.

Konkursi Tallinna Linnateatri fondi stipendiumidele korraldab Tallinna Linnateatri juhtkond ja loomenõukogu.

Kogukonna fondi on algatanud Siim Kallase 2016. aasta 16. aprillil eesmärgiga toetada kodanikualgatuslikke kogukondi Eestis kohaliku elu edendamisel. Toetusi ja stipendiume Kogukonna fondist eraldatakse kord aastas toetamaks tegevusi, mis aitavad saavutada üht või mitut järgmistest eesmärkidest: kogukonna-sisese suhtlemise ja ühiste ettevõtmiste tugevdamine; uute inimeste kaasahaaramine kogukonna tegevustesse,

  •  kogukonnas vajalike ja ühiselt korraldatavate teenuste või muude ettevõtmiste käivitamine; koostöö ülesehitamine kohaliku omavalitsuse ja ümbruskonna kogukondadega.

Halduskogu  on neljaliikmeline: Urmo Kübar, Teele Pehk, Peeter Vihma, Liia Lust

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee.

Taotluste vastuvõtt lõpeb esmaspäeval, 17. oktoobril 2016 kell 16.00.

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn, telefon 601 3428. Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00.

Vooremaa